Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití zvířecích modelů pro studium patogeneze Bordetella pertussis
Traganová, Veronika ; Holubová, Jana (vedoucí práce) ; Lichá, Irena (oponent)
Bakterie B. pertussis je striktně lidským patogenem a původcem onemocnění známého jako černý kašel. Vzhledem k nárůstu případů infekcí touto bakterií v proočkované populaci se studium přenosu B. pertussis, působení jejích faktorů virulence a testování účinnosti nových i stávajících vakcín proti černému kašli, stává velmi aktuálním tématem. Podrobný výzkum interakce bakterie s hostitelem in vivo však vyžaduje vhodnou volbu zvířecího modelu. Nejběžněji používaným testovacím modelem pro studium B. pertussis je myš domácí laboratorní, která ale po infekci nevykazuje typické příznaky nemoci. V oblasti výzkumu a testování vakcín se osvědčil také model novorozených prasat. Zdaleka nejlepším zvířecím hostitelem B. pertussis je nedávno objevený model paviána anubi, který výborně imituje prostředí lidského dýchacího traktu, imunitní odpověď i přenos mezi hostiteli. Tato práce shrnuje základní poznatky o modelových organizmech používaných v minulosti i v současnosti pro studium B. pertussis. Zároveň se zabývá srovnáním výhod a nevýhod jednotlivých zvířecích modelů.
Edukace pacientů s virovou hepatitidou C u vybraných rizikových skupin.
Gluzová, Jana ; Holubová, Jana (vedoucí práce) ; Řehák, Vratislav (oponent)
VÝCHODISKA: Chronická hepatitida typu C je infekční virové onemocnění, které je v současné době příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. Skupinou nejvíce ohroženou tímto onemocněním jsou injekční uživatelé drog, u kterých je obzvlášť důležité podporovat motivaci a zvyšovat adherenci v léčbě. Jedním z postupů jak toho dosáhnout je správná a důkladná edukace pacientů. CÍLE: Hlavním cílem výzkumu bylo pomocí dotazníkového šetření zmapovat edukaci respondentů v léčbě virové hepatitidy C. Dalším cílem bylo vytvoření návrhu edukačního záznamu pro všeobecné sestry v hepatologické ambulanci na základě zjištěných skutečností. METODY: Pro kvantitativní výzkumné šetření byla použita metoda dotazníku. Dotazník byl určen pro pacienty soukromé hepatologické ambulance. VÝSLEDKY: Všichni pacienti byli edukováni ohledně léčby virové hepatitidy C, výpovědi se lišily pouze v tom, jakými tématy se edukace zaobírala a jakými ne. Obsah edukace byl pro 62 % pacientů dostačující, pro 62 % dotazovaných byla edukace srozumitelná a rozhovor s lékařem byl ideálním způsobem edukace u 68 % pacientů. Při další návštěvě hepatologické ambulance proběhla u 70 % dotazovaných reedukační edukace sestrou. Edukace poskytovaná zdravotníky trvala u 70 % respondentů do 30 minut, z toho u 24 % pacientů pouze 5-10 minut....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 HOLUBOVÁ, Jarmila
5 Holubová, J.
2 Holubová, Jitka
2 Holubová, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.