Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Determination of the Rate of Tetraethylammoniumion Transfer across the\nWater/1,2-DCE Interface with Steady-State Voltammetry at a Nano-ITIES
Silver, Barry Richard ; Holub, Karel ; Mareček, Vladimír
The rate of TEA+ ion transfer across the water/1,2-dichloroethane interface has been\nmeasured using steady-state cyclic voltammetry at a capillary with an orifice of nano-sized\ndimension. It was found that the average rate constant for TEA+ transfer from water to oil and\nfrom oil to water is 0.64 cm/s. The results are repeatable using the same capillary. This value\nis similar to that measured previously using electrochemical impedance spectroscopy and\nfluctuation analysis at the micro-interface.
Využití a interpretace seismických povrchových vln v širokém oboru frekvencí
Gaždová, Renata ; Vilhelm, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Holub, Karel (oponent)
Předkládaná práce se zabývá studiem využití a interpretací povrchových vln v širokém oboru frekvencí a měřítek. Využití povrchových vln jako doplňku ke seismickým metodám používajících objemové vlny se jeví jako velice výhodné. Jejich interpretací lze získat nové informace o studovaném prostředí a zároveň lze jejich pomocí řešit úlohy, jež jsou ostatními seismickými metodami obtížně řešitelné. Přitom jsou povrchové vlny přítomné na seismických záznamech prakticky vždy a pro jejich využití tedy není nutné modifikovat standartní měřící postupy. Výsledkem práce je originální algoritmus pro rychlý výpočet syntetického disperzního vlnového pole v libovolném oboru frekvencí a v libovolném měřítku. Vstupním parametrem pro tento výpočet je disperzní křivka fázové rychlosti, což se výrazně liší od ostatních používaných metod. Syntetické disperzní vlnové pole je spočteno v dané vzdálenosti od seismického zdroje jako suma jednotlivých seismických impulsů posunutých v čase tak, aby posun odpovídal fázové rychlosti dané frekvenční komponenty v dané vzdálenosti. Tento přístup má svojí velkou výhodu v tom, že modelované disperzní vlnové pole odpovídá předem jasně definované disperzní křivce pro daný mód (nebo módy, jsou-li vstupem disperzní křivky více módů povrchové vlny) a je tedy vhodné zejména pro testování...
Electrochemical Impedance Spectroscopy and Steady-State Voltammetry at the Micro-between Two Immiscible Electrolyte Solutions
Silver, Barry Richard ; Holub, Karel ; Mareček, Vladimír
The kinetic data of simple tetraethylammonium ion transfer across the water/1,2-DCE interface obtained by electrochemical impedance spectroscopy and steady-state voltammetry are compared. It is shown that the geometry of the microcapillary tip region is of critical importance to obtain reliable kinetic data. Quasi-reversible behavior of the ion transfer reaction, corresponding to an apparent standard rate constant of about 0.2 cm s-1, is observed with both experimental methods.\n
Noise Analysis of Ion Transfer Kinetics at the Micro Liquid/Liquid Interface
Josypčuk, Oksana ; Holub, Karel ; Mareček, Vladimír
Fluctuation analysis was utilized to determine the TEA ion transfer kinetics across the water/1,2-dichloroethane interface. The average value ks = 0.34 cm s-1 is comparable with the previously reported value ks = 0.2 cm s-1, derived from electrochemical impedance spectroscopy experiments. The experimental approach utilizing a thick wall glass microcapillary to fix the interface exhibits a very small stray capacitance value, proving this system to be suitable for determining the kinetics of the fast ion transfer across a liquid/ liquid interface. Application of a method employing a small perturbation signal prevents polarization of the inner capillary surface by current flowing through the cell. The induced polarization of the capillary can affect ion concentration at the interface due to electroosmosis and thus make the kinetics data evaluation difficult or erroneous.
Ion Current Enhancement at Glass Microcapillaries
Silver, Barry Richard ; Holub, Karel ; Mareček, Vladimír
Ion conductivity has been investigated at a reusable borosilicate glass microcapillary using DC and AC electrochemical techniques. The ion current enhancement at low frequencies is modeled using a simple serial resistance – inductor circuit. The enhancement effect is ascribed to an electrokinetic mass transport process at the capillary wall.
Ion Current Rectification Behavior at Novel Borosilicate Glass Capillaries
Silver, Barry Richard ; Holub, Karel ; Mareček, Vladimír
We present an easy methodology to produce novel, robust and reusable borosilicate glass microcapillaries. Using these capillaries we investigate ion current rectification behavior using DC and AC electrochemical techniques. We find that two non-ohmic behaviors can manifest. The presence of low frequency inductive loops on the Nyquist plot tentatively suggests electrokinetic mass transport processes may be present at the capillary wall.
Proton transfer across a liquid/liquid interface facilitated by phospholipid interfacial films
Holub, Karel ; Jänchenová, Hana ; Štulík, Karel ; Mareček, Vladimír
The five-step mechanism proposed earlier for the formation of phospholipid films at aqueous/organic interfaces and for their behavior involving transfer of protons from the aqueous to the organic phase was further studied by cyclic voltammetry. A theoretical model was created for this mechanism and compared with the experimental results. Both the experimental and theoretical results support the proposed mechanism and evaluate the importance of the individual steps. It seems that the decisive step is the regenration of the zwitterionic form of the phospholipid at the interface, ensuring stability of the film in time and its continuous functioning.
Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Holub, Karel
Zpráva shrnuje výsledky projektu ČBÚ 38-05, kterých bylo dosaženo při řešení etapy 04 (viz název zprávy). Zásadní výsledky jsou shrnuty do doporučených metodik měření a vyhodnocení seizmicity vyvolané při ražbě mělkých tunelů v zastavěné oblasti a návrhu úprav vyhlášky ČBÚ 55/1996.
Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
Holub, Karel ; Šancer, J.
Výzkum byl zaměřen na stanovení empirických závislostí poklesu amplitud rychlosti kmitání P a S vln se vzrůstající hypocentrální vzdáleností. Při zjišťování závislostí byla použita pouze data zaznamenaných důlních otřesů. S těmito daty byl učiněn pokus stanovit rozsah a dosah nevratných deformací souvisejících s pozorovanými amplitudami rychlosti kmitání použitých při geomechanickém odhadu pro dané důlní dílo. Jako předběžně stanovenou míru poškození důlního díla byla přijata jeho délka.
Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
Holub, Karel ; Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Rušajová, Jana ; Dombková, Anna
Předložený článek popisuje některé výsledky základního výzkumu v geofyzice a geofyzikální přístrojové technice za posledních 25 let od zřízení současného Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.. Výzkum byl zaměřen vývoj zařízení pro lokální a regionální seismickou síť stanic. V průběhu provozu permanentní stanice OKC a dočasných stanic byla zaznamenána mikrozemětřesení, indukované seismické jevy indukované těžbou uhlí a odstřely v lomech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HOLUB, Kryštof
1 Holub, Kamil
2 Holub, Kryštof
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.