Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnáni výkonnosti a spotřeby pohonných hmot u secích strojů
HOLEČEK, Tomáš
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou secích strojů, a to zejména porovnáním jejich různých konstrukcí v konkrétních podmínkách zemědělského podniku v ČR. V úvodu se nachází obecný přehled vlastností půdy, následují různé způsoby zpracování půdy, od kterých se odvíjejí způsoby zakládání porostů. Dále jsem stručně shrnul nejpoužívanější konstrukce secích strojů v ČR, jejich součásti, výhody a nevýhody. Následuje vyhodnocení měřené spotřeby paliva u dvou různých secích strojů v konkrétním podniku. Zhodnotím také náklady na pořízení a provoz secích strojů pro sledované technologie. V závěru bakalářské práce zodpovím hypotézy z cíle této práce a uvedu závěry pro praxi.
Financování neziskového projektu
Holeček, Tomáš
Diplomová práce zpracovává projekt stavby základny v katastru obce Boskovštejn, jehož realizátorem je nestátní neziskové organizace Neptun Znojmo. Hlavním cílem práce je návrh efektivní formy financování zvoleného projektu. Pro dosažení cíle byla využita analýza hospodaření neziskové organizace, jakožto realizátora a investora projektu. Dále byly analyzovány národní a evropské dotační programy. Pro vyhodnocení ideální varianty byla využita cost benefit analýza všech možností financování. Na základě analýzy bylo zjištěno, že nejefektivnější formou financování je využití dotací města Znojma ve všech letech realizace spolu s úvěrem v kapitálově nejnáročnějším druhém roce realizace. Na základě této práce může oddíl vodních skautů Neptun Znojmo vyhodnotit, zda se rozhodne projekt realizovat, či nikoliv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 HOLEČEK, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.