Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře
Holanová, Markéta
Sborník příspěvků z konference zaměřený na problematiku článkových bibliografiích nejrůznějších oborů.
Vztah životního stylu a fyzické zdatnosti sportujících a nesportujících žáků gymnázia
Holanová, Markéta ; Hrabinec, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
Vztah životního stylu a fyzické zdatnosti sportujících a nesportujících žáků gymnázia Tato práce porovnává úroveň životního stylu pravidelně sportujících žáků gymnázia s životním stylem žáků, kteří pravidelně nesportují. Dále zjišťuje vliv této skutečnosti na jejich fyzickou zdatnost a preference související se zdravým životním stylem. Zkoumá a porovnává také rozdíl úrovně fyzické zdatnosti a životního stylu chlapců a dívek. Práce má dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická část definuje zdraví, životní styl a jeho komponenty, tělesnou zdatnost a volný čas, charakterizuje období puberty. Výzkumná část hodnotí výsledky testování tělesné zdatnosti a zpracovává dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit kvalitu životního stylu u žáků gymnázia. Klíčová slova: fyzická zdatnost, životní styl, UNIFITEST 6-60, pubescence, zdraví, pohybová aktivita.
Vztah české literární kultury avantgardního období k populární literatuře
Holanová, Markéta ; Janáček, Pavel (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na zachycení a popis "pohybu k periferii", který je často užíván jako charakterizace dobových tendencí v literárním prostoru v období dvacátých let dvacátého století. Autorka zaznamenává publicistické projevy, které se dotýkají otázky populární a tzv. lidové četby v literárních časopisech a sbornících. Úvodní část nastiňuje východiska českého avantgardního hnutí a taktéž se věnuje problematice populární literatury. Teoretickou část této kapitoly doplňuje dobový pohled na tuto problematiku v esejistice bratří Čapků. Těžiště práce spočívá ve čtvrté kapitole, jež se zabývá popisem diskusí o lidové četbě ve vybraných periodikách a sbornících. Závěrečná kapitola shrnuje popisované příspěvky v typologizaci, jež má podobu medailonů šesti osobností, jejichž názory představují specifické příspěvky k této otázce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Holanová, Marcela
1 Holanová, Miroslava
1 Holáňová, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.