Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928)
Řadová Holanová, Markéta ; Janáček, Pavel (vedoucí práce) ; Wutsdorff, Irina (oponent) ; Šidák, Pavel (oponent)
Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928) (abstrakt disertační práce) Ústředním tématem předkládané disertační práce je raná historie detektivní prózy v české literatuře a literární kultuře. Polemizujeme přitom se zažitým pojetím dějin české detektivky, které dosud převládá v literárněvědné bohemistice, jež jako první nacionalizovanou detektivní prózu označuje román Tajemství obrazárny Emila Vachka, který vyšel na konci dvacátých let dvacátého století. Naším cílem nebylo tento model dějin radikálně přepsat, ale spíše ho zasadit do historického kontextu - počínaje druhou polovinou devatenáctého století -, kterému byla dosud věnována pouze okrajová pozornost. Současně jsme se pokusili ukázat těsné spojení mezi představou o počátku žánru v prostředí národní literatury a vnímáním, potažmo definicí dané žánrové kategorie. Teoretickým ukotvením disertace byly zejména novější angloamerické práce revidující starší představy o dějinách detektivky, které nejčastěji vycházely z určité normativní představy o detektivní próze. Jak upozornila novější literatura předmětu, teleologické konstrukce historie žánru - příznačné pro starší bádání - mohou z jejích dějin vyřazovat díla, která nesplňují později stanovená normativní pravidla žánru, ačkoli v době svého vzniku mohla...
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře
Holanová, Markéta
Sborník příspěvků z konference zaměřený na problematiku článkových bibliografiích nejrůznějších oborů.
Vztah životního stylu a fyzické zdatnosti sportujících a nesportujících žáků gymnázia
Holanová, Markéta ; Hrabinec, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
Vztah životního stylu a fyzické zdatnosti sportujících a nesportujících žáků gymnázia Tato práce porovnává úroveň životního stylu pravidelně sportujících žáků gymnázia s životním stylem žáků, kteří pravidelně nesportují. Dále zjišťuje vliv této skutečnosti na jejich fyzickou zdatnost a preference související se zdravým životním stylem. Zkoumá a porovnává také rozdíl úrovně fyzické zdatnosti a životního stylu chlapců a dívek. Práce má dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická část definuje zdraví, životní styl a jeho komponenty, tělesnou zdatnost a volný čas, charakterizuje období puberty. Výzkumná část hodnotí výsledky testování tělesné zdatnosti a zpracovává dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit kvalitu životního stylu u žáků gymnázia. Klíčová slova: fyzická zdatnost, životní styl, UNIFITEST 6-60, pubescence, zdraví, pohybová aktivita.
Vztah české literární kultury avantgardního období k populární literatuře
Holanová, Markéta ; Janáček, Pavel (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na zachycení a popis "pohybu k periferii", který je často užíván jako charakterizace dobových tendencí v literárním prostoru v období dvacátých let dvacátého století. Autorka zaznamenává publicistické projevy, které se dotýkají otázky populární a tzv. lidové četby v literárních časopisech a sbornících. Úvodní část nastiňuje východiska českého avantgardního hnutí a taktéž se věnuje problematice populární literatury. Teoretickou část této kapitoly doplňuje dobový pohled na tuto problematiku v esejistice bratří Čapků. Těžiště práce spočívá ve čtvrté kapitole, jež se zabývá popisem diskusí o lidové četbě ve vybraných periodikách a sbornících. Závěrečná kapitola shrnuje popisované příspěvky v typologizaci, jež má podobu medailonů šesti osobností, jejichž názory představují specifické příspěvky k této otázce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Holanová, Marcela
1 Holanová, Miroslava
1 Holáňová, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.