National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Popularisation of Science in the Czech Republic
Holčapková, Martina ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá tématem popularizace vědy. Cílem práce je definovat subjekty zabývající se popularizací vědy a zjistit informovanost veřejnosti o daném tématu. První část práce je zaměřena na definici termínu popularizace vědy. V druhé části jsou popsány rozdíly v učení dospělých a dětí. Třetí část ukazuje subjekty popularizace vědy a následující kapitola, založená na dotazníku, popisuje povědomí obyvatel Brna a jeho okolí o možnostech popularizace vědy. Závěrečná kapitola se věnuje tvorbě popularizačně naučného programu zaměřeného na téma elektřina a magnetismus.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.