National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
zkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
Bosák, Pavel ; Pruner, Petr ; Bella, P. ; Hercman, H. ; Hochmuth, Z. ; Kicinska, D. ; Šlechta, Stanislav ; Schnabl, Petr
Pokračující paleomagnetický výzkum sedimentárních profilů vybraných jeskyní na Slovensku doplnil významné předběžné výsledky předchozího výzkumu, které mnohdy změnily dosavadní představy o časovém zařazení speleogenetického procesu, etapovitosti vývoje jeskynních soustav a rozvoje reliéfu a říčních terasových systémů na Slovensku, jakož i vazeb jeskynních úrovní na v současnosti zachované morfologické tvary. Výsledky výzkumů byly publikovány v předběžných sděleních a původních pracích.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.