Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The role of Sommerville tetrahedra in numerical mathematics
Hošek, Radim
In this paper we summarize three recent results in computational geometry, that were motivated by applications in mathematical modelling of fluids. The cornerstone of all three results is the genuine construction developed by D. Sommerville already in 1923. We show Sommerville tetrahedra can be effectively used as an underlying mesh with additional properties and also can help us prove a result on boundary-fitted meshes. Finally we demonstrate the universality of the Sommerville's construction by its direct generalization to any dimension.
Společný jazyk matematiky a ekonomie
HOŠEK, Radim
Podnětem pro vznik této bakalářské práce bylo paradoxní zjištění, že ač studenti bakalářských oborů ekonomie absolvují poměrně velké množství matematických předmětů, znalosti v nich získané nejsou později v ekonomických předmětech uplatňovány. Cílem této práce je doplnit vysvětlení některých takových témat za použití různých matematických technik, jež jsou součástí standardních kursů. Zvláštní pozornost je věnována problematice grafického znázorňování v ekonomii, neboť často nedodržuje konvenci o~využití vodorovné osy pro nezávisle proměnnou. K některým tématům doplňujeme alternativní grafické znázornění, které je v souladu s touto konvencí, avšak také ukazujeme, že ne vždy je to vhodné. Dále zkoumáme problematiku sčítání křivek a nabízíme vysvětlení, jak interpretovat grafy, které nedodržují výše uváděnou konvenci.

Viz též: podobná jména autorů
2 HOŠEK, Radim
3 Hošek, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.