National Repository of Grey Literature 165 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
SDN in LAN networks
Kříž, Daniel ; Hošek, Jiří (referee) ; Slavíček, Karel (advisor)
This bachelor's thesis is devoted to the problem of Software Defined Networks. It describes the concept of SDN, the OpenFlow protocol, which is an integral part of this issue, and lastly is mentioned the concept of NFV. The goal is to research this issue, gather information about the available open source controllers and choose the most suitable ones. Furthermore, a proposal for the implementation of the laboratory task and a~list of available components have to be created. The final task is to construct and test laboratory task and then with help of this knowledge create laboratory manual.
IEEE 802.1x for LAN network admission control
Čuhel, Radim ; Hošek, Jiří (referee) ; Slavíček, Karel (advisor)
This semestral work deals with the control of access to current local networks using IEEE 802.1X protocol. At the beginning of the thesis are the basic concepts of network access control and possible standards and protocols that are used today. The practical output is the implementation of an authentication server in the form of a virtual server in the laboratory, creating a sample network configuration and a laboratory task in which other students will be able to learn the IEEE 802.1X protocol.
System Log Analysis for Anomaly Detection Using Machine Learning
Šiklóši, Miroslav ; Fujdiak, Radek (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s učiteľom, bez učiteľa a na hlbokom učení. Funkčnosť a správanie týchto algoritmov sú objasnené ako teoreticky, tak aj prakticky. Okrem toho boli využité metódy a postupy na predspracovanie dát predtým, než boli vložené do modelov strojového učenia. Navrhnuté modely sú na konci porovnané s využitím viacerých metrík a otestované na syslogoch, ktoré modely predtým nevideli. Najpresnejší výkon podali modely Klasifikátor rozhodovacích stromov, Jednotriedny podporný vektorový stroj a model Hierarchické zoskupovanie, ktoré správne označili 93,95%, 85,66% a 85,3% anomálií v uvedenom poradí.
Modelling of mmWave Propagation Channel for Off-body Communication Scenarios
Zeman, Kryštof ; Vozňák, Miroslav (referee) ; Gaydamaka, Yulia (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
Předkládaná disertační práce je zaměřena na \uv{Modelování propagačního kanálu pro off-body komunikaci v oblasti milimetrových vln}. Navzdory pokrokům v rámci bezdrátových sítí v přímé blízkosti člověka stále systémy 5. generace postrádají dostatečnou šířku pásma a dostatečně nízkou odezvu. To je způsobeno neefektivním využíváním rádiového spektra. Tento nedostatek je potřeba co nejdříve odstranit a právě z tohoto důvodu je hlavním cílem této práce navrhnout vylepšený model rádiového kanálů pro off-body komunikaci. Úkolem tohoto modelu je umožnit uživatelům efektivněji a přesněji simulovat propagaci signálu v rámci daného prostředí. Navržený model je dále optimalizován a ověřen vůči nejnovějším měřením, získaným z literatury. Nakonec je tento model implementován do simulačního nástroje NS-3, pomocí kterého je následně využit k simulaci množství scénářů. Hlavním výstupem této práce je ověřený model přenosového kanálu pro off-body komunikaci v rámci milimetrových vln, společně s jeho implementací do simulačního nástroje NS-3, díky čemuž je dostupný pro širokou veřejnost.
Client-server search engine for optimal public transport routes
Brát, Daniel ; Hošek, Jiří (referee) ; Myška, Vojtěch (advisor)
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a client-server based program for finding the optimal path in public transport networks. Theoretical basics describe the Traveling salesman problem and mention some methods for finding its solution. This chapter is followed by a theoretical design of the application itself. Next chapter describes chosen technologies to be used. The last chapter describes the realization of the application itself. Reached goals are described in the conclusion.
Home gate for IoT devices using Z-Wave technology
Resler, Tomáš ; Krajsa, Ondřej (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
This dissertation deals with the platform Z-Wave. This platform tries to create an universal system for smart home. The theoretical part of the work describes in details the platform itself as well as the applicable libraries for programming of applications and the available equipments. The practical part presents the new custom gateway. The hardware of this gateway is designed with utilization of the Z-Wave module, Raspberry Pi 3 microcomputer, touchscreen, powerbank and the body of the system. The body has been designed in the Solid Works CAD system and printed on a 3D printer. The needed firmware was loaded into the Z-Wave module ZM5304 and this module has been interconnected with the Raspberry Pi 3 through the printed circuit board of the custom design. The gateway drives OpenZWave network through the new own application written with help of Python wrapper of the library OpenZWave and other open source components. The part of the work is also the list and description of the alternative commercial gateways available on the Czech market.
Localization in LoRaWAN technology
Pospíšil, Jan ; Hošek, Jiří (referee) ; Fujdiak, Radek (advisor)
The diploma thesis in theoretical part focuses on LPWAN in general, meaning the low power wireless device falling into IoT category with a focus on LoRaWAN. The second half of the theoretical part focuses on describing localization techniques and principles in general and selection of one suitable technique for implementation in LoRaWAN. The practical part focuses on the proper HW customizations to enable the localization in this network. There are also described all the steps needed to build the whole working LoRaWAN network. The TDoA localization algorithm is described, the functionality is verified by simulation and also by testing under real conditions. In the end, the results are explained, the shortcomings of the technology are described and finally a suggestion for improvement is provided.
Application for Monitoring of IP Networks
Šmalec, Ondřej ; Malina, Lukáš (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
Diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro monitorování síťových zařízení. Výsledky jsou zobrazené jako grafické uživatelské rozhraní společně s vykreslenou topologií. Aplikace je z velké části napsána v jazyce Python. Pro získávání informací z topologie jsou využity protokoly SNMP a SSH. Hlavní cíl je vytvořit aplikaci, která monitoruje síťová zařízení a vykresluje tuhle topologii do grafického uživatelského rozhraní. Tato aplikace reaguje dynamicky na změny v monitorovací topologii.
Development of Server Application in Swift Programming Language
Střálka, Martin ; Šeda, Pavel (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
This work deals with possibilities of using the developer language Swift in server applications. Describes the advantages and disadvantages of Swift versus other languages, especially Obj-C, which is the predecessor of Swift and Java, a direct competitor of Swift. It also describes the differences between frameworks used for web applications. Swift language selection is implemented as a simple application for REST database communication based on an existing application. The solution will be able to search and display search results in the database.
Comparison of communication technologies and selection of effective protocol for access of IoT device to the back-end server using the Java platform
Gryc, Václav ; Hošek, Jiří (referee) ; Šeda, Pavel (advisor)
This thesis focuses on comparing two ways of communicating with a web service. The first way to communicate is using SOAP. The second way uses the REST architecture, creating a RESTful web service. Both ways are theoretically described in the thesis. The main benefit of this work for devices with reduced connectivity is the finding that communication with REST API is more appropriate.

National Repository of Grey Literature : 165 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Hošek, Jakub
94 Hošek, Jan
94 Hošek, Jan
2 Hošek, Jaromír
1 Hošek, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.