National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Architectural visualization in virtual reality
Hložanka, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce se zaměřuje na nynější podobu virtuální reality a její využití v průmyslovém designu a architektuře. Je rozdělená do dvou částí. V první částí je popsána historie virtuální reality včetně fází vývoje a nejpopulárnějších produktů. Dále jsou v ní porovnány současné produkty virtuální reality dostupné pro uživatele spolu s technologiemi pro sledování pohybu uživatele a jeho interakce s virtuálním prostředím. Jsou v ní také vysvětleny problémy při zavádění virtuální reality do pracovního prostředí, a nakonec je uvedeno několik příkladů využití virtuální reality v průmyslu. Druhá část se zaměřuje na jednu z těchto možností využití virtuální reality – architektonickou vizualizaci, přičemž je v ní popsána její evoluce, jsou v ní porovnány softwarové možnosti pro její tvorbu a zobrazování, a nakonec je ukázán příklad přenesení reálné místnosti do virtuální podoby. Závěr se zaměřuje na možnosti rozvoje virtuální reality, výsledky porovnání softwarů pro architektonickou vizualizaci a proces tvorby příkladu vizualizace.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.