Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy pružnosti a pevnosti
Tesařová, Anežka ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Profant, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodou hraničních prvků. Jedná se o jednu z numerických metod používaných k řešení některých úloh z mechaniky, které jsou popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Cílem práce je formulovat metodu hraničních prvků pro rovinný problém a následně získané poznatky aplikovat na konkrétní případ.
Discontinuous Galerkin Methods for Solving Acoustic Problems
Nytra, Jan ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
Partial differential equations play an important role in engineering applications. It is often possible to solve these equations only approximately, i.e. numerically. Therefore number of successful discretization techniques has been developed to solve these equations. The presented discontinuous Galerkin method seems to be very general method to solve this type of equations, especially useful for hyperbolic systems. Our aim is to solve aeroacoustic problems, where propagation of acoustic waves is described using linearized Euler equations. This system of equations is indeed hyperbolic and therefore the discontinuous Galerkin method was chosen. The most important aspects of this method is ability to deal with complex geometries, possibility of high-order method and its local character enabling efficient computation parallelization. We first introduce the discontinuous Galerkin method in general for one- and two-dimensional problems. We then test the algorithm to solve advection equation, which was chosen as a model case of hyperbolic equation. The method will be finally tested using number of verification problems, which were formulated to test methods for computational equations, including verification of boundary conditions, which, similarly to computational fluid dynamics, are important part of computational aeroacoustics.
Meshfree methods for computational aeroacoustics
Bajko, Jaroslav ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
Meshfree methods represent an alternative to the standard mesh-based numerical discretization techniques. Considerable effort has been spent on the verification of the meshless methods capabilities to solve problems from different engineering branches in the past decades. The aim of this master's thesis is an application of a suitable meshfree method in the computational aeroacoustics. Main attention will be focused on the sound propagation problems, which can be modeled using the linearized Euler equations. Necessary theory of the hyperbolic systems will be mentioned with respect to the nature of governing equations. Meshfree Finite point method (FPM) has been chosen due to its achievements in the computational fluid dynamics. The derivation of this meshfree method is presented as well as an accuracy improvements which are necessary for the sound propagation problems. Capabilities of the derived meshfree method will be verified on several benchmark problems using a software which was specially developed for this purpose.
The nonstationary motion of solid body in a liquid
Stejskal, Jiří ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
The subject of this thesis is the numerical simulation of the two-dimensional incompressible viscous flow. We consider a rotating ellipse concentric with a circle. The space between the ellipse and the circle is filled with a fluid. Our goal is to describe the fluid flow caused by the rotating ellipse, i.e., to determine the velocity field and pressure distribution. Further, we want to determine the additional effect of the fluid acting on the ellipse. These results are obtained as a solution of the Navier-Stokes equations by the finite element method. Special emphasis has been put on the derivation of the numerical scheme in a matrix form suitable for algorithmization. The Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) method has been used to incorporate the moving domain into the algorithm. A suitable stabilization technique of the finite element method is necessary to obtain relevant outcome. Presented results indicate sufficient robustness and accuracy of the numerical algorithm.
Generování nestrukturovaných sítí
Rozehnalová, Petra ; Roupec, Jan (oponent) ; Hlavička, Rudolf (vedoucí práce)
Sítě založené na pokrytí dané oblasti trojúhelníky nebo čtyřstěny (ve 2D a 3D) jsou hojně využívány v řadě oblastí jako je počítačová grafika, geodézie, interpolace, modely terénu atd. Avšak nejširší uplatnění nacházejí při numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic a řešení složitých simulací fyzikálních procesů popsaných těmito rovnicemi. Tématem této práce je generování sítí.
Numerical simulation of incompressible fluid flow by the spectral element method
Pokorný, Jan ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
The thesis presents the spectral element method and its application to a steady 2-D laminar flow of an incompressible Newtonian fluid. Main features of this method are presented in the thesis. The flow is governed by the steady Navier-Stokes equation. Together with boundary data they form the steady Navier-Stokes problem. Its weak form is a starting point for the method. A space discretization is applied and it results into a nonlinear system of equations. Due to this, the nonlinearity has to be treated. To obtain a linear system of equations is the Newton iteration method used. This algorithm forms the kernel of a Navier-Stokes solver that is implemented in Matlab. Finally, there are presented two examples: the lid driven cavity flow and the flow over a cylinder. The first one is solved for Reynolds numbers from 1 to 1000 and the second one for Reynolds numbers from 1 to 100.
Barycentrická racionální interpolace.
Venclovský, Jakub ; Čermák, Libor (oponent) ; Hlavička, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakálářská práce se zabývá odvozením barycentrického tvaru polynomiální interpolace a následně pak barycentrického tvaru racionální interpolace. Dále ukazuje nevýhody klasické racionální interpolace a zabývá se eliminací těchto nevýhod v jejím barycentrickém tvaru. Také ukazuje některé konkrétní metody řešení barycentrické racionální interpolace.
Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací
Bílek, Tomáš ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových faktorů pro zadané 3D geometrie a jeho využití pro posouzení tepelného toku. Jako vstupní data slouží CAD modely jednotlivých geometrií popsané pomocí formátu NASTRAN. Výstupem z algoritmu je pak matice úhlových faktorů. Algoritmus je naprogramován v prostředí MATLAB, pro popis modelů pomocí formátu NASTRAN však využívá STAR-CCM+. Algoritmus je navržen i pro výpočet na počítačovém clusteru pro případ složitých geometrií s uvažováním stínění.
Vizualizace dat na platformě .NET
Šeliga, Ondřej ; Čermák, Libor (oponent) ; Hlavička, Rudolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o způsobech a postupech při vizualizaci dat na platformě .NET prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. Jedná se o průvodní dokument k vyvinuté aplikaci Vizualizace, která demonstruje použití ovládacích prvků Control2D a Control3D. Popisuje způsoby práce a možnosti uvedených programových komponent.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.