Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Arduino-based pressure-driven flow controller for droplet microfluidics
Přikryl, Jan ; Křivánková, Jana ; Hlaváček, Antonín
Droplet-based microfluidic systems bear significant value in an extremely wide range of applications due to its remarkable advantages, nevertheless, their technical demands on precise flow control are high. Here, we present lab-built Arduino-based flow controller fulfilling needs of droplet microfluidics to easily and effectively automate the system. As an additional required accessory, CNC-milled component for vials pressurizing was presented.
Droplet-based microfluidic chip with passive mixer for analysis with photon-upconversion nanoparticles
Křivánková, Jana ; Přikryl, Jan ; Hlaváček, Antonín
Mixing of the fluids in microfluidic chips is important especially in applications, where droplet contents need to be rapidly homogenized. Here, a passive method for mixing in polydimethylsiloxane (PDMS) microchannels is presented. Droplet homogenization was firstly tested with organic stains and subsequently applied for mixing water dispersions of photon-upconversion nanoparticles (UCNPs).\n
Verše Čechám M.Cvetajevové v českých překladech
Jirka, Vojtěch ; Hlaváček, Antonín (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována básnické sbírce M. Cvetajevové Verše Čechám (Стихи к Чехии). Hlavním účelem práce je srovnání dvou českých překladů tohoto díla Jany Štroblové a Jiřího Turka a ve vztahu k originálu. Cílem je zjištění rozdílných přístupů v překladech, jejich hodnocení a srovnání. Teoretická část bude zaměřena na definici a vymezení uměleckého překladu a teorie překladu jako specifické disciplíny, představení osobnosti Mariny Cvetajevové a obou českých překladatelů. V praktické části poté bude na základě zjištěných informací provedena srovnávací analýza vybraných aspektů básní a jejich dílčí i celkové hodnocení.
Measuring photon-upconversion luminiscence from droplets in microfluidic chips
Hlaváček, Antonín ; Křivánková, Jana ; Přikryl, Jan
UCNPs are lanthanide-doped nanocrystals that can be excited by near-infrared light and emit light of shorter wavelengths. Advantages of UCNPs include multiple and narrow emission bands, negligible autofluorescence and high photostability, which make UCNPs ideal luminescence label for use in droplet microfluidic. Here, we introduce the instrumentation for reading photon-upconversion luminescence of nanoparticles, which are dispersed in water droplets in a microfluidic chip.
Photon-upconverting nanoparticles as a novel background-free label in immunoassays
Farka, Z. ; Hlaváček, Antonín ; Mickert, M. J. ; Skládal, P. ; Gorris, H. H.
Photon-upconverting nanoparticles (UCNPs) have become an attractive label in immunoassays because their anti-Stokes luminescence can be excited by the NIR laser and detected in the VIS region without optical background interference. Further advantages of UCNPs include good photostability, large anti-Stokes shifts, and multiple narrow emission bands that can be used for multiplexed detection. We have developed a competitive upconversion-linked immunosorbent assay (ULISA) for detection of the pharmaceutical diclofenac (DCF) in surface waters. Silica-coated UCNPs (50 nm in diameter) with carboxyl groups on the surface were synthesized and conjugated with the secondary anti-IgG antibody. The structure and monodispersity of the nanoconjugates was studied by TEM and agarose gel electrophoresis. Using a highly affine anti-DCF primary antibody, the optimized ULISA provided a detection limit of 50 pg·mL−1.
Characterization of upconversion nanoparticles by fluorescence spectrometry and capillary electrophoresis
Vaněčková, T. ; Zítka, J. ; Hlaváček, Antonín ; Adam, V. ; Vaculovičová, M.
Upconversion nanoparticles (UCNPs) are a novel class of luminescent tags for applications in life and material sciences. Unlike traditional fluorophores, UCNPs exhibit emission of shorter wavelength under near-infrared excitation (typically 980 nm). In this work, we have examined these unique photophysical properties by fluorescence spectrometry and capillary electrophoresis. UCNPs co-doped with Yb(III) and Er(III) were characterized using laboratory-made fluorescence spectrometer. We have exploited and evaluated two excitation sources and the dependence of the fluorescence of UCNPs on the relative excitation power. Moreover, capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence (CE-LIF) detection was for the first time used for characterization of the nanoparticles. It was proved that CE-LIF is a valuable method to be used for investigation of upconversion luminiscence and monitoring of the interactions of UCNPs with other molecules of interest.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Vesnické drama v tvorbě L. N. Tolstého a bratří Mrštíků
Dembická, Lucie ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Resumé Pro realistická dramata bylo zásadní nepřikrášlené zobrazení člověka se všemi jeho problémy a neřestmi. Autoři L. N. Tolstoj a bratři Mrštíkové se při psaní svých dramat Vláda tmy, neboli Uvíz jen drápkem a je s ním ámen a Maryša shodně zaměřili na prostředí vesnice, do které se šíří rozvrat tradičních hodnot vlivy z města. Cílem diplomové práce bylo zaznamenat hlavní motivy těchto změn včetně jejich následků se zaměřením na ruský a český venkov. Z analýzy vyplývá, že nejvýraznější změny jsou v morálce, která byla negativně ovlivněna intenzivním tlakem jedinců a celé společnosti na získávání peněz, bohatství i na úkor života, zdraví, štěstí jedinců. V Tolstého dramatu je navíc šířeji a hlouběji zaznamenán odklon od tradičních křesťanských hodnot a porušení desatera pro osobní zisk postav. Tento motiv u ateistických Mrštíků není tolik rozebírán, ale je samozřejmě součástí myšlení vesnického člověka v dramatu. Výrazný prostor zaujímají v dramatech ženské hrdinky. Ty jsou buď popsány jako dominantní, manipulativní ženy s jasným cílem, nebo se naopak klade důraz na jejich nezkušenost, bezbrannost v rámci rodiny. Matrjona a Lízalka jsou staré ženy, ovlivněné zkušenostmi z prožitého života, jejichž hlavním cílem je finančně zaopatřit své potomky bez ohledu na jejich životní štěstí. Naopak Anisja a Maryša...
Marina Tsvetaeva and Czech Literature Environment
Sotnikova, Valeriya ; Hlaváček, Antonín (vedoucí práce) ; Hříbková, Radka (oponent)
TITLE: Marina Tsvetaeva and Czech Literature Environment ABSTRACT: This thesis deals with the Czech period of life of a Russian poet Marina Tsvetaeva (1892-1941), her relationships with the local cultural society and its members, and Czech influence on her works. This study identifies the main acquaintances that affected her life and art in a frame of Czech period (mainly Anna Teskova, Mark Slonim, Frantishek Kubka, etc.). This thesis also describes cultural and social context, in which Russian immigration of the 20th century lived. There are governmental aids, periodical publications that were supported by the immigrants, main unions and communities that both - Czech intelligence and Russian immigrants supported. This thesis also describes in detail the communication between Marina Tsvetaeva and Anna Teskova, even within the French period. The final conclusion shows that, despite Tsvetaeva's bright connection with Czech culture, lack of knowledge and reluctance to learn the Czech language limited her surrounding to either Russian immigrants or Czechs who spoke Russian. In spite of this constraint, Tsvetaeva was hugely supported by her close friends not only professionally, but also emotionally. This support lasted even after her immigration to France in 1925. KEY WORDS: Marina Tsvetaeva, Russian...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Hlaváček, Adam
3 Hlaváček, Aleš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.