National Repository of Grey Literature 75 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Image of a Russian Emigrant in the works of S.D. Dovlatov
Nigmatova, Maria ; Hlaváček, Antonín (advisor) ; Vasilyeva, Elena (referee)
1 ABSTRACT In this paper, it will be dealt with the issue of shaping the image of a Russian emigrant in the works of Russian writer Sergej Dovlatov. The aim of the thesis is not only to examine the work of Sergei Dovlatova from the point of view of the writer whose view is unlimited, but also to try to find out the features of images of Russian emigrants using the stylistic and poetic features of his prose. In the theoretical part of the thesis are analyzed the causes of the third wave of emigration, the main representatives and the place of Sergej Dovlatov in the cultural context of the United States for a deeper understanding of the problems of the third wave of Russian emigration. The biography of Sergej Dovlatov is an integral part of the subject's description. A special place is dedicated to studying the artistic originality of the prose S. Dovlatov. The task of the practical part is the selection of artistic and expressive portraits of the Russian emigrant in the works "Inostranka" and "Kufr" and their categorization. The method of writing a bachelor's thesis is based on detailed study and analysis of articles, books and other materials written by Sergei Dovlatov himself, writers and journalists who characterize the life and work of Sergej Dovlatov. The final part summarizes new findings and...
Christian motives in poetics of a novel Resurrection from Leo Tolstoy
Bojková, Larysa ; Vasilyeva, Elena (advisor) ; Hlaváček, Antonín (referee)
Resumé Tématem bakalářské práce jsou Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení. Cílem práce bylo sledovat přístup autora ke křesťanskému učení v románu. První část práce nastínila historii pravoslavné církve v Rusku, její dogmata a tradice. Dále se zabývá Tolstého pojetím křesťanského učení a z něj vyplývající ideu nenásilí a neprotivení se zlu zlem. Další část práce se věnovala románu Vzkříšení. Zjišťovala, jak jsou hlavní ideová východiska v románu vyjádřena. Analýza textu ukázala autorův negativní pohled na soudní systém. Práce vystihla body, ve kterých Lev Nikolajevič Tolstoj vidí jeho nemorálnost a neefektivnost. Z analýzy vychází, že má soudní systém rozsáhlé negativní účinky na soudce, advokáty i všechny ostatní účastníky soudních řízení a osob součinných při výkonu trestů. Zákon podle Tolstého není schopen spravedlivě potrestat zločince. Život odsouzených v nápravných zařízeních zcela znemožňuje nápravu. Rozřešení tohoto morálního a sociálního problému vycházející z Matoušova evangelia bylo zjištěno v závěru románu. Dalším cílem práce byla analýza vývoje hlavních postav. U Maslovové i Něchljudova byl zjištěn dobrý duchovní stav do společně strávené noci. Poté lze u Maslovové pozorovat prudký obrat k nemorálnímu způsobu života. V Něchljudově případě měla zvláště...
Arduino-based pressure-driven flow controller for droplet microfluidics
Přikryl, Jan ; Křivánková, Jana ; Hlaváček, Antonín
Droplet-based microfluidic systems bear significant value in an extremely wide range of applications due to its remarkable advantages, nevertheless, their technical demands on precise flow control are high. Here, we present lab-built Arduino-based flow controller fulfilling needs of droplet microfluidics to easily and effectively automate the system. As an additional required accessory, CNC-milled component for vials pressurizing was presented.
Droplet-based microfluidic chip with passive mixer for analysis with photon-upconversion nanoparticles
Křivánková, Jana ; Přikryl, Jan ; Hlaváček, Antonín
Mixing of the fluids in microfluidic chips is important especially in applications, where droplet contents need to be rapidly homogenized. Here, a passive method for mixing in polydimethylsiloxane (PDMS) microchannels is presented. Droplet homogenization was firstly tested with organic stains and subsequently applied for mixing water dispersions of photon-upconversion nanoparticles (UCNPs).\n
Poems to Czechia by Marina Cvetajeva in czech translations
Jirka, Vojtěch ; Hlaváček, Antonín (advisor) ; Vasilyeva, Elena (referee)
This bachelor thesis revolves around the poetry collection Verse Cecham from the author M. Cvetajevova. The main aim of the thesis is to compare the Czech translation of Jana Stroblova and Jiri Turek and describe its relationship with the original. Furthermore, it is to describe the different approaches in translating, its evaluation and comparison. The theoretical part focuses on defining of the artistic translation and the theory of the translation as a specific discipline, introduction of the persona of Marina Cvetajova and both of the Czech translators. The practical part includes a comparative analysis based on the discovered information; it revolves around the chosen aspects of the poems and their partial as well as overall evaluation.
Measuring photon-upconversion luminiscence from droplets in microfluidic chips
Hlaváček, Antonín ; Křivánková, Jana ; Přikryl, Jan
UCNPs are lanthanide-doped nanocrystals that can be excited by near-infrared light and emit light of shorter wavelengths. Advantages of UCNPs include multiple and narrow emission bands, negligible autofluorescence and high photostability, which make UCNPs ideal luminescence label for use in droplet microfluidic. Here, we introduce the instrumentation for reading photon-upconversion luminescence of nanoparticles, which are dispersed in water droplets in a microfluidic chip.
Photon-upconverting nanoparticles as a novel background-free label in immunoassays
Farka, Z. ; Hlaváček, Antonín ; Mickert, M. J. ; Skládal, P. ; Gorris, H. H.
Photon-upconverting nanoparticles (UCNPs) have become an attractive label in immunoassays because their anti-Stokes luminescence can be excited by the NIR laser and detected in the VIS region without optical background interference. Further advantages of UCNPs include good photostability, large anti-Stokes shifts, and multiple narrow emission bands that can be used for multiplexed detection. We have developed a competitive upconversion-linked immunosorbent assay (ULISA) for detection of the pharmaceutical diclofenac (DCF) in surface waters. Silica-coated UCNPs (50 nm in diameter) with carboxyl groups on the surface were synthesized and conjugated with the secondary anti-IgG antibody. The structure and monodispersity of the nanoconjugates was studied by TEM and agarose gel electrophoresis. Using a highly affine anti-DCF primary antibody, the optimized ULISA provided a detection limit of 50 pg·mL−1.
Characterization of upconversion nanoparticles by fluorescence spectrometry and capillary electrophoresis
Vaněčková, T. ; Zítka, J. ; Hlaváček, Antonín ; Adam, V. ; Vaculovičová, M.
Upconversion nanoparticles (UCNPs) are a novel class of luminescent tags for applications in life and material sciences. Unlike traditional fluorophores, UCNPs exhibit emission of shorter wavelength under near-infrared excitation (typically 980 nm). In this work, we have examined these unique photophysical properties by fluorescence spectrometry and capillary electrophoresis. UCNPs co-doped with Yb(III) and Er(III) were characterized using laboratory-made fluorescence spectrometer. We have exploited and evaluated two excitation sources and the dependence of the fluorescence of UCNPs on the relative excitation power. Moreover, capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence (CE-LIF) detection was for the first time used for characterization of the nanoparticles. It was proved that CE-LIF is a valuable method to be used for investigation of upconversion luminiscence and monitoring of the interactions of UCNPs with other molecules of interest.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (advisor) ; Hlaváček, Antonín (referee)
This diploma thesis is written on one of the least investigated and the least known areas of the Russian literature - contemporary Russian poetry. The aim of this thesis is to propose certain perception of, on one hand, the artistic patterns and contents, and, on the other hand, of the historical, cultural, social and aesthetic significance of the contemporary poetry. The key principles of the current poetic scene include the shift of the literary paradigm, aesthetic pluralism, and variety of the artistic styles. This work consists of three parts. The first chapter describes the theory of the forming of the post- Soviet literature, as well as its state after the second half of the 1980's until the present day, in the context of social, cultural and literary factors. The features and certain phenomena of the current literary process are also discussed within the first chapter. The second chapter examines the main aesthetic trends of the contemporary Russian poetry. The last part of the thesis provides the look upon the problematic and thematic characteristics as well as the stylistic features of the contemporary poetry. The research is based on the analysis of the works of some of the most outstanding contemporary Russian poets, which were included in the representative sample of this thesis: A....
Country drama in the works of L. N.Tolstoy and brothers Mrštíkové
Dembická, Lucie ; Hříbková, Radka (advisor) ; Hlaváček, Antonín (referee)
The key feature of realism in drama is capturing a person including all it's problems and flaws. Authors L. N. Tolstoj and Mrštík brothers in Government of darkness and Marysha congruently focused on life in countryside and the negative, almost destructive, way in which cities and their culture influence it. The aim of this thesis was to capture the main motives in the changes of life in Russian and Czech countryside. This analysis concludes that the most significant shifts are in peoples' morals, mostly due to the fact that both individuals as well as the whole society were intensively driven to earn and accumulate wealth, even at the cost of happiness, health or, sadly, human life. Tolstoj's drama also captures in more detail and depth abandonment of religion in pursuit of personal profit. Although the religious motive is an inherent part of rural mentality, it's mostly missing in the play by Mrštík brothers, who themselves were atheist. Significant space in those plays has been dedicated to female characters. They are described as either dominant, manipulative women with clear goals, or the authors emphasize their vulnerability and lack of experience. Matrjona and Lízalka are mature women whose main goal is to financially provide for their childs without any regard for their children's...

National Repository of Grey Literature : 75 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 Hlaváček, Adam
3 Hlaváček, Aleš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.