Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Towards the Structures of the Carbonate Beds Rapidly Deposited from High-Density Suspensions: Experiments with Five Fractions of Angular Grains in a Settling Column
Kulaviak, Lukáš ; Hladil, Jindřich ; Růžička, Marek ; Chadimová, Leona ; Slavík, Ladislav
Two parallel series of experiments were run, one with differently coloured fractions and other with colourless fractions. First approach provided an easier visualization on particle distribution in the sediment using image analysis whereas the second helped to better identify the voids. Copmprehensive sets of results are illustrated in the poster. They provide another clue to understanding the different vertical successions and inner structures in these specific, event deposited beds.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Struktura vápencového sedimentu
Kulaviak, Lukáš ; Hladil, Jindřich ; Růžička, Marek ; Drahoš, Jiří ; Saint-Lary, L.
Tento příspěvek ukazuje experimentální výsledky na struktuře vápencového depositu vzniklého sedimentací směsi různě velikých částic v kapalině. Cílem bylo najít za jakých podmínek týkajících se částicové polydisperzity vznikají soubory dutin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Parameters Affecting Process of Particles Sedimentation: III
Kulaviak, Lukáš ; Růžička, Marek ; Drahoš, Jiří ; Hladil, Jindřich
The aim of our contribution is to study the effect of the particles properties on their settling behaviour in solid-liquid suspensions. Generally, the particles interact mutually in a complex way. They are also coupled with the motion of the liquid whose flow they generate. The resulting behaviour depends on many mechanical particle properties (roughness, shape, size, abrasive hardness, texture, fine particle presence) and electrochemical properties of the interface between the particles and water (surface tension, zeta-potential, electrostatic potential, etc.).
Parametry ovlivňující proces usazování částic (2.část měření)
Kulaviak, Lukáš ; Růžička, Marek ; Drahoš, Jiří ; Hladil, Jindřich
Cílem našeho příspěvku je určit vliv vlastností částic na jejich usazování v kapalinových suspenzích. Druhá část měření se zvláště zaměřuje na rtuťovou porozimetrii a povrchové napětí (měřením kontaktního úhlu). Povrchová textura částice je znázorněn pomocí metody AFM (Atomic Force Microscopy). AFM topografie je provedena v oscilačním režimu
Povaha toku modelových suspenzí
Kulaviak, Lukáš ; Večeř, Marek ; Růžička, Marek ; Drahoš, Jiří ; Hladil, Jindřich
Objetkem zájmu je testovat schopnost sedimentace suspenze (pevné částice v kapalině). Klíčovou veličinou je dynamická viskozita nosné kapaliny (voda-glycerol) a efektivní dynamická viskozita dvoufázové směsi. Testovaly se dva modelové systémy (z hlediska pevné fáze - skleněné a polystyrénové kuličky). Usazování bylo nahráváno na videokameru a fotografovány výsledné struktury depositu. Mimo toho se zkoušely také geologické materiály (vápencový, křemenný prach, jejich směs, atd.). Měřící aparaturou byl ponorný rotační viskozimetr Brookfield s vřeteny RVT a V7.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.