Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů
Ústav pro výzkum paliv, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha ; Novotný, P. ; Šabata, S. ; Hetflejš, Jiří ; Kučerová, Ivana
Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž jsou na tuhý nosič vázány PCB.
Optical Absorption Sensors for Evaluation of Yeast Acidification Power
Rychtáriková, Renata ; Frančič, N. ; Hetflejš, Jiří ; Kuncová, Gabriela ; Gabriel, P. ; Lobnik, A.
The acidification power test provides a fast and simple method of assessing the ability of cells to perform a successful fermentation. It has been used as a rejection criterion for assessing the technological quality of starter yeast cultures in brewing, cider production, baking, as well as cheese making based on lactic acid bacteria. The cell acidification power responses to pH decrease of the environment after glucose addition. We have prepared novel recognition elements of pH sensors suitable for evaluation of yeast acidification power by absorption of two pH sensitive sulfonphthalein dyes (bromocresol green and bromophenol blue) into hydrogel of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate). The absorption spectra, function ranges, pKa values, and response times for each absorbed dye were evaluated, compared with the free dyes, and further discussed with regard to its application to the acidification power test.
Immobilization of Lipase on Mesoporous Silica Carrier
Montaňés, A. ; Hetflejš, Jiří ; Šabata, Stanislav ; Kuncová, Gabriela
Lipase wereimmobilised by adsoption or entrapment on/in silica carrier. The D-glucose and PEG were added to increase content of mesopores to facilitate mass transfer of substrates and products.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.