Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 334 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Grafické intro 64kB s použitím OpenGL
Minařík, Antonín ; Matýšek, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Práce řeší tvorbu grafického intra s použitím OpenGL, jehož velikost nesmí přesáhnout 64 kB. Popsané a použité techniky zahrnují: Phongův osvětlovací model, mlhu, skybox, generování textur pomocí šumu a shadow mapping. Intro se odehrává ve velkoměstě, a jsou popsány techniky využité pro generování všech prvků města. Dále jsou popsány metody snížení velikosti aplikace a systém pro animaci kamery.
Mobilní aplikace pro evidenci a rozdělování spropitného v restauraci
Kocour, Martin ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie sprepitného. Výsledkom je mobilná aplikácia pre tablety, ktorá umožňuje jednoducho zaznamenávať získané finančné odmeny a následne ich transparentne deliť medzi zamestnancov. Táto práca v úvode pojednáva o problematike tvorby mobilných aplikácií pre operačný systém Android. Ďalej sa čitateľ dozvie, akým spôsobom bola aplikácia navrhnutá a implementovaná. V závere sú zhrnuté výsledky z testovania a budúce smerovanie vývoja aplikácie.
Bezpečná komunikační aplikace pro Windows Phone
Vícha, Tomáš ; Veľas, Martin (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je popis vývoje aplikace pro bezpečnou komunikaci mezi dvěma uživateli. Popis začíná analýzou již existujících řešení, pokračuje návrhem uživatelského rozhraní a stanovením cílových požadavků. Dále se zde popisuje výběr vhodných technologií a samotné etapy vývoje aplikace společně s jejím testováním. Výsledkem práce je uživatelsky přívětivá aplikace pro platformu Windows Phone, která provádí koncové šifrování jednotlivých zpráv.
Nástroj pro sledování postupu na záležitostech
Janíková, Silvia ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou webovej aplikácie. Cieľom tejto aplikácie bude sledovanie postupu práce v rôznych oblastiach s možným zvyšovaním produktivity. Práca sa zaoberá možnosťami tvorby webových aplikácií, návrhom užívateľského rozhrania aplikácie a jej implementáciou pomocou frameworku Django. V praxi by mala aplikácia umožniť užívateľom efektívne sledovanie pokroku vrámci skupiny spolupracovníkov.
Mobilní aplikace pro poptávání služeb
Bližňák, Andrej ; Herout, Adam (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá riešením problematiky vývoja aplikácií pre Android OS. Riešenie problematiky zahŕňa analýzu trhu potenciálnych užívateľov, analýzu trhu s mobilnými aplikáciami, návrh a implementáciu riešenia. V práci sú tiež zahrnuté základné znalosti potrebné pre implementáciu samotného užívateľského rozhrania, ale aj technológia slúžiaca backendu aplikácie. Priebežné výsledky práce sú potom publikované a testované na vzorke užívateľov.
Webová aplikace pro pořizování nových záběrů starých pohlednic
Štainer, Martin ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce zabývá problematikou repeat photography. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace určenou k pořizování nových záběrů starých pohlednic. V práci jsou popsány případy užití, datový model,  jednotlivé problémy řešené při implementaci a iterativní testování s následným vylepšením aplikace.
Mobilní aplikace pro příjem podcastů a audeliver.com
Janota, Maroš ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je implementácia mobilnej aplikácie na príjem podcastov zo služby Audeliver. Využíva moderné grafické uživateľské rozhranie pomocou Material Dizajnu. Aplikácia poskytuje automatickú synchornizáciu podcastov a sťahovanie najnovších epizód. O jednotlivých epizódach sa ukladajú informácie do databáze Realm. V jednotlivých kapitolách sú vysvetlené teoretické informácie o podcastoch a vytváraní aplikácií pre platformu Android. V ďalších častiach je opísaný návrh, testovanie a implementácia celej aplikácie MyPodcasts.
Rozvoj webu Turistický Atlas
Sedlmajer, Kamil ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením nové verze turistického webu a návrhem, realizací a vyhodnocením dalších úprav vedoucích k rozvoji projektu. Nový web je napsán v jazyce PHP za použití frameworku Nette a je optimalizován pro PC a mobilní zařízení. Práce se dále zabývá tvorbou a testováním uživatelského rozhraní, SEO optimalizací a vyhodnocenímdosažených výsledků.
Webový prohlížeč panoramatických snímků
Slunský, Tomáš ; Herout, Adam (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Účelem práce je navrhnout a realizovat prohlížeč sférických videí a panoramatických fotek za pomocí technologie WebGL. Důraz je kladen na zpracování videí v režimu rybího oka bez nutnosti je nejdříve převádět do ekvidistantního režimu. Mezi další aspekty práce patří vylepšení prohlížeče grafickými prvky, jako je kompas nebo informace o zorném úhlu pozorovatele.
Mobilní aplikace pro pořizování detailních statistik ze zápasů v basketbalu
Grenar, Petr ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření mobilní aplikace pro zaznamenávání basketbalových statistik. V rámci aplikace se zaměřuji na zaznamenávání netradičních statitik (například povedené protiútoky, technika střelby), které slouží trenérům jako zpětná vazba k jejich tréninkovému plánu. Aplikace samozřejmě umožňuje zaznamenání i klasických basketbalových statistik jako je střelba a fauly.Veškerá data se ukládají do cloudové databáze založené na technologii Firebase od Google, což umožňuje synchronizaci v reálném čase napříč zařízeními. Vzhled je navržen pomocí Material Design, který doporučuje, jak by měla aplikace vypadat. Ovládání je díky tomu navrženo tak, aby umožnilo uživatelům co nejrychlejší zadávání dat v průběhu utkání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 334 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.