Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent)
Hodnocení spillover efektu přílivu přímých zahraničních investic do Čínské li- dové republiky (ČLR) se v uplynulých letech stalo předmětem četných studií, avšak závěry primární literatury nejsou jednotné. Tato diplomová práce dostupnou literaturu reviduje a reinterpretuje za použití meta-analytických metod a Bayesiánského modelu průměrování. Dosavadní souhrnné práce ne- jsou s daným výzkumem přímo porovnatelné s ohledem na své konkrétní zaměření. Výzkum je založen na 1081 odhadech sesbíraných z 14 primárních studií publikovaných mezi lety 2007 až 2017 využívajících v úhrnu data za období od roku 1995 do roku 2012. Ze souboru 85 různých charakteris- tik daných pozorování je vždy alespoň 30 z nich použito v rámci každého z BMA modelů. Skrze oddělené testování jednotlivých spillover efektů (tj. horizontálního a vpřed a zpětně vertikálního) je doložena přítomnost pub- likačního vlivu v případě horizontálního efektu v ČLR, kdy jsou průměrné hodnoty publikovaných odhadů nadhodnocovány. Z výsledků výzkumu je pa- trné, že spillover efekt přímých zahraničních investic pocházejících z regionu Hongkong, Macao a Tchaj-wan je systematicky odlišný od ostatních. Klasifikace JEL O1, O3, O4...
Does Daylight Saving Time Save Energy?: A Meta-Analysis
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Energetické úspory v závislosti na zavedení letního času vždy představovaly ožehavé téma vyžadující empirickou evidenci ať už v jeho prospěch, či naopak. Bohužel, protože jsou závěry na dané téma různorodé-bez jasného vzorce původu této heterogenity-zdá se býti nedostatečné čerpat pouze ze závěrů případových studií a narativních přehledů literatury. Tato práce zkoumá pomocí meta-regresní analýzy soubor studií zabývajících se dopady letního času na spotřebu energie, a to za účelem poskytnutí správného odhadu daného efektu očištěného o publikační vliv a jiná zkreslení. Zjistili jsme, že průměrný v literatuře uváděný odhad naznačuje 0,3% úspory energie. Naše výsledky pak nevykazují žádné znaky publikační selektivity, zatímco jednotlivé charakteristiky primárních studií se naopak ukázaly býti klíčovým faktorem heterogenity závěrů prezentovaných v literatuře. Tato práce představuje jedinečný přehled daného tématu, jelikož se jedná o první meta-analýzu provedenou na studiích zkoumajících energetické úspory letního času. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
3 Herman, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.