National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analýza nezaměstnanosti ve vybraných zemích Evropské unie
Hercubová, Alena Bc. ; Musil, Martin (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Cílem práce je analýza nezaměstnanosti dvou členských zemí Evropské unie, Irska a Polska. Práce se zaměří na vývoj v Irsku od vstupu do Evropské unie po současnost a na současný vývoj nezaměstnanosti v Polsku a s tím související možnosti podpory Evropské unie v této oblasti.

See also: similar author names
1 Hercubová, Alena Bc.