Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Properties of mappings of finite distortion
Campbell, Daniel ; Hencl, Stanislav (vedoucí práce) ; Koskela, Pekka (oponent) ; Mora Corral, Carlos (oponent)
In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation of Sobolev homeomorphisms by diffeomorphisms. We refine an approximation result of Hencl and Pratelli's which, for a given planar Sobolev (or Sobolev-Orlicz) homeomorphism, constructs a diffeomorphism arbitrarily close to the original map in uniform convergence and in terms of the Sobolev-Orlicz norm. Further we show, in dimension 4 or higher, that such an approximation result cannot hold in Sobolev spaces W1,p where p is too small by constructing a sense-preserving homeomorphism with Jacobian negative on a set of positive measure. The class of mappings referred to as mappings of finite distortion have been proposed as possible models for deformations of bodies in non-linear elasticity. In this context a key property is their continuity. We show, by counter-example, the surprising sharpness of the modulus of continuity with respect to the integrability of the distortion function. Also we prove an optimal regularity result for the inverse of a bi-Lipschitz Sobolev map in Wk,p and composition of Lipschitz maps in Wk,p comparable with the classical inverse mapping theorem. As a...
Properties of mappings of finite distortion
Campbell, Daniel ; Hencl, Stanislav (vedoucí práce)
In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation of Sobolev homeomorphisms by diffeomorphisms. We refine an approximation result of Hencl and Pratelli's which, for a given planar Sobolev (or Sobolev-Orlicz) homeomorphism, constructs a diffeomorphism arbitrarily close to the original map in uniform convergence and in terms of the Sobolev-Orlicz norm. Further we show, in dimension 4 or higher, that such an approximation result cannot hold in Sobolev spaces W1,p where p is too small by constructing a sense-preserving homeomorphism with Jacobian negative on a set of positive measure. The class of mappings referred to as mappings of finite distortion have been proposed as possible models for deformations of bodies in non-linear elasticity. In this context a key property is their continuity. We show, by counter-example, the surprising sharpness of the modulus of continuity with respect to the integrability of the distortion function. Also we prove an optimal regularity result for the inverse of a bi-Lipschitz Sobolev map in Wk,p and composition of Lipschitz maps in Wk,p comparable with the classical inverse mapping theorem. As a...
Measures of non-compactness of Sobolev embeddings
Bouchala, Ondřej ; Hencl, Stanislav (vedoucí práce) ; Honzík, Petr (oponent)
Míra nekompaktnosti operátoru je definována pro libovolný spojitý operátor T : X Y mezi dvěma Banachovými prostory X a Y jako β(T) := inf { r > 0: T(BX) je možné pokrýt konečně mnoha koulemi o poloměru r } . Jednoduše se dá ukázat, že 0 ≤ β(T) ≤ ∥T∥ a že β(T) = 0, právě když je T kompaktní operátor. Ve svém článku můj vedoucí prof. Stanislav Hencl dokázal, že pro známé vnoření W k,p 0 (Ω) → Lp∗ (Ω), kde kp je menší než dimenze, platí, že jeho míra nekompaktnosti se rovná jeho normě. V této práci dokazujeme, že za jistých předpokladů je míra nekompakt- nosti vnoření jednoho prostoru funkcí do druhého rovna jeho normě. Toto tvrzení použijeme na zobecnění zmíněného výsledku pro případ Lorentzo- vých prostorů. Konkrétně ukážeme, že míra nekompaktnosti vnoření Wk 0 Lp,q (Ω) → Lp∗,q (Ω) je pro vhodná p a q rovna jeho normě. 1
Metoda Lagrangeových multiplikátorů ve variačním počtu
Borák, Vojtěch ; Černý, Robert (vedoucí práce) ; Hencl, Stanislav (oponent)
Tato práce řeší několik základních příkladů z variačního počtu a demonstruje prospěšnost zamyšlení se a případné pozměnění úlohy bez snížení dimenze za přítomnosti vazeb. Všechny úlohy jsou řešeny metodou Lagrangeových multipli- kátorů. Především v konečné dimenzi demonstruje hypotézu autora ohledně ne- snižování dimenze problému klasifikace definitnosti diferenciální formy druhých derivací a ukazuje jednak příklad, ve kterém je autorův nápad prospěšný, i pří- klad, kde svádí na scestí. 1
Vlastnosti derivace
Marková, Hana ; Zelený, Miroslav (vedoucí práce) ; Hencl, Stanislav (oponent)
V bakalářské práci dáváme do souvislosti pojmy derivace, Darbouxova vlast- nost a funkce první Baireovy třídy. Dokazujeme, že každá derivace má Darbou- xovu vlastnost a je první Baireovy třídy. Dále charakterizujeme funkce první Baireovy třídy pomocí jejich úrovňových množin. Zavádíme pojem Zahorského tříd a dáváme je do souvislosti s funkcemi první Baireovy třídy s Darbouxovou vlastností. Na konci práce dokazujeme Clarksonovu-Denjoyovu větu o derivaci a jejich úrovňových množinách.
Properties of Sobolev Mappings
Roskovec, Tomáš ; Hencl, Stanislav (vedoucí práce) ; Björn, Anders (oponent) ; Zürcher, Thomas (oponent)
V práci se zabýváme vlastnostmi Sobolevovských funkcí a zobrazení s důrazem na porušení některých jejich očekávaných vlastností. V první části studujeme Sobolevovo větu o vnoření, která udává vztah W1,p (Ω) ⊂ Lp∗ (Ω) definovaný parametrem p∗ (p, n, Ω). Na konkrétní konstrukci ukážeme, že pro zcela obecnou oblast tato závislost není coby funkce p hladká a dokonce ani spojitá. V druhé části se zabýváme klasickým Cesariho protipříkladem, spojitým zobrazením v W1,n ([−1, 1]n , Rn ) porušujícím Lusinovu (N) podmínku. Ukážeme konstrukci, že zobrazení těchto vlastností může být gradientem funkce. V třetí části zo- becníme Cesariho a také Ponomarevovu konstrukci pro Sobolevovské prostory s vyšší derivací W1,n ([−1, 1]n , Rn ) a tím charakterizujeme platnost Lusinovy (N) podmínky v těchto prostorech v závislosti na výši derivace, na p a na dimenzi. 1
Boundedness of the average operator on Orlicz sequence spaces
Krejčí, Jan ; Pick, Luboš (vedoucí práce) ; Hencl, Stanislav (oponent)
Cílem této práce je charakterizovat operátor průměru na diskrétních Orlic- zových prostorech a najít ekvivalentní podmínku k ∆0 2. 1
Typical continuous and integrable functions
Hruška, David ; Hencl, Stanislav (vedoucí práce) ; Pražák, Dalibor (oponent)
Cílem práce je ukázat použití Baireovy metody kategorií pro zkoumání vlastností typických funkcí. Po definici příslušných pojmů ukazuje několik tvrzení, která obecně vzato tvrdí, že typická funkce z hezkého prostoru funkcí nemá nějakou dodatečnou vlastnost, kterou bychom jí mohli intuitivně přisuzovat. Konkrétně bude dokázáno, že typická spojitá nebo dokonce Hölderovská funkce není diferencovatelná v žádném bodě, typická rostoucí spojitá funkce nesplňuje Luzinovu (N) podmínku a typická integrovatelná funkce není lokálně omezená v žádném bodě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sobolevovská zobrazení a Cantorovské protipříklady
Fiala, Martin ; Hencl, Stanislav (vedoucí práce) ; Vybíral, Jan (oponent)
Sobolevovská zobrazení a Cantorovské protipříklady Autor práce: Martin Fiala Vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. Abstrakt: Cílem této práce je předvést jednu z obecných konstrukcí zobrazení, která lze užít pro tvorbu různých protipříkladů v teorii Sobolevovských zobrazení. Konstrukce je detailně popsána a následně je ukázáno její užití na řadě příkladů. Závěr práce je věnován mírnému zobecnění této konstrukce. 1
Entropy numbers
Kossaczká, Marta ; Vybíral, Jan (vedoucí práce) ; Hencl, Stanislav (oponent)
V této práci studujeme čísla entropie lineárních operátorů . Zaměřujeme se na čísla entropie identit mezi reálnými konečnědimenzionálními prostory, a prezentujeme podrobné důkazy jejich odhadů.Poté popíšeme vztah mezi čísly entropie identit mezi reálnými prostory a mezi komplexními prostory, což nám umožňuje vytvořit podobné odhady pro komplexní prostory. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.