Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Značka produktu jako statusový znak mladých aktérů
Hejmalíčková, Veronika ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Marková, Agáta (oponent)
Tato práce je zaměřena na vnímání značek produktů mladou generací. V teoretické části jsou popsána odborná fakta, která souvisí s tématem diplomové práce a jsou nezbytná pro pochopení výzkumné části. Jsou zde blíže rozvedeny pojmy jako: sociální status, sociální identita mladého aktéra, mladá generace a její nákupní chování, a také značka produktu. Výzkumná část se zabývá konkrétním mladým kolektivem, prostřednictvím kterého se snaží dosáhnout dvou cílů. Prvním je zjistit, zda značka naplňuje pro žáky základní školy prvky značky a druhý je zjistit, zda užívání bot Nike je statusovým znakem žáků základní školy. Výsledky této práce mohou být přínosem pro marketingová oddělení firem zabývající se módou.
Sociální deviace v malé sociální skupině
Hejmalíčková, Veronika ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku výskytu sociální deviace v malé sociální skupině. Metodická část práce se zabývá charakteristikou sociální skupiny, sociální normy, sociální deviace a vybranými formami deviantního chování. Výzkumná část je věnována vypozorování deviací ve vybrané malé sociální skupině. Zde je charakterizována metoda výzkumu, popis sociální skupiny a jejího prostředí, analýza sociální skupiny a poznatky o deviaci v sociální skupině. Výstupem je doporučení managementu skupiny pro zlepšení atmosféry ve skupině a zvýšení efektivity práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.