Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Funkce chrámu jako centra nezávislého společenského života a analogie občanské společnosti
Heřmanová, Jana ; Lomová, Olga (vedoucí práce) ; Zemánek, Marek (oponent) ; Dluhošová, Táňa (oponent)
Práce se zabývá chrámovými kulty na Taiwanu, tyto chrámy jsou jevem, který nemůže žádný návštěvník ostrova přehlédnout, ať už ve městech nebo na venkově, neboť se jedná o živá místa neustále plná lidí. Centrem chrámového kultu je obvykle jedno hlavní božstvo, ale v chrámu je uctíváno i mnoho dalších božstev. Chrám pak bývá zvláště na venkově centrem celé obce. Četné aktivity obce (nejen náboženské, ale i sportovní a vzdělávací atd.) bývají organizovány nebo alespoň podporovány chrámem. Práce čtenáře seznámení s podobou chrámu a jeho fungováním v oblasti víry, současně sleduje, jak se chrám podílí na stmelování místního společenství a jaký je vztah chrámových kultů ke státu - s možností posoudit potenciál tradičních chrámových náboženství k plnění funkce analogické k funkcím moderní občanské společnosti. Současně je v práci nastíněn vývoj postavení chrámových kultů na Taiwanu v průběhu dvacátého a na počátku jednadvacátého století na pozadí politických a společenských změn na Taiwanu, kdy se lidové náboženství v očích vládnoucích vrstev státu postupně proměňuje z pověry, kterou je třeba vyhubit, v důležitou součást kultury a identity Taiwanu. Nedílnou součástí práce je i stručné zamyšlení nad obnovováním náboženských tradic, ke kterému dochází v době velkého rozkvětu lidového náboženství od...
Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních
Leder, Jakub ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Raisová, Miloslava (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních" se zabývá problematikou důstojného umírání a smrti na resuscitačních odděleních z pohledu všeobecných sester nebo zdravotnických záchranářů. Teoretická část definuje pojmy důstojnost, thanatologie, umírání, paliativní péče, dystanázie a smrt. Zabývá se problematikou péče o umírajícího pacienta, potřeby umírajícího pacienta a také paliativní péčí na resuscitačních odděleních. Závěrem popisuje péči o tělo zemřelého a resuscitační oddělení. Výzkumná část je zaměřena na vytvoření a vyhodnocení výzkumného šetření. Metodikou výzkumu je kvantitativní výzkum formou strukturovaného dotazníku určenému všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům pracujícím na resuscitačních odděleních. Dotazník je rozdělen celkem do 7 kapitol: Socio-demografické údaje, Péče o umírajícího pacienta, Paliativní péče, Dříve vyslovená přání, Péče o tělo zemřelého, Rodina pacienta a Další informace. Bylo zvoleno 5 cílů práce. Cíl 1: Zjistit, zdali je možné důstojně umírat a zemřít na resuscitačních odděleních. Cíl 2: Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pečujících o umírajícího pacienta na resuscitačních odděleních. Cíl 3: Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pečujících o...
Strach a obavy pacientů při provádění invazivních výkonů studenty ošetřovatelství
Sosnina, Iryna ; Mauer, Miloš (vedoucí práce) ; Heřmanová, Jana (oponent)
Cíl práce Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda pacienti mají strach a obavy při provádění invazivního výkonu studentem. V případě, že ano, zda intenzita tohoto strachu je větší, když výkon provádí student než když stejný výkonu provádí zkušená zdravotní sestra. Dále bych chtěla zjistit, zda pacienti chtějí z různých důvodů studenta odmítnout a zda k tomu mají odvahu. Do jaké míry při podepisování souhlasu o účasti studentů rozumí tomu, co budou studenti smět provádět a zda vědí, že mohou informovaní souhlas později odvolat. Bakalářská práce bude zpracována především jako výzkumná studie formou semistrukturovaného rozhovoru, který obsahuje kvalitativní a kvantitativní část. V teoretické části budu popisovat emoce, strach a úzkost v souvislosti z bolesti, která pacienta doprovází během invazivního výkonu prováděného studentem. Nejvíce se zaměřím na strach obecně, jeho projevy a vliv na pacientovo zdraví. Dále také zmíním téma podpisu informovaného souhlasu s přítomností studentů ve vztahu k principům lékařské etiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Hermanová, Jana
2 Heřmanová, Jitka
2 Heřmanová, Jitka
1 Heřmanová, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.