Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 136 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních
Leder, Jakub ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Raisová, Miloslava (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních" se zabývá problematikou důstojného umírání a smrti na resuscitačních odděleních z pohledu všeobecných sester nebo zdravotnických záchranářů. Teoretická část definuje pojmy důstojnost, thanatologie, umírání, paliativní péče, dystanázie a smrt. Zabývá se problematikou péče o umírajícího pacienta, potřeby umírajícího pacienta a také paliativní péčí na resuscitačních odděleních. Závěrem popisuje péči o tělo zemřelého a resuscitační oddělení. Výzkumná část je zaměřena na vytvoření a vyhodnocení výzkumného šetření. Metodikou výzkumu je kvantitativní výzkum formou strukturovaného dotazníku určenému všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům pracujícím na resuscitačních odděleních. Dotazník je rozdělen celkem do 7 kapitol: Socio-demografické údaje, Péče o umírajícího pacienta, Paliativní péče, Dříve vyslovená přání, Péče o tělo zemřelého, Rodina pacienta a Další informace. Bylo zvoleno 5 cílů práce. Cíl 1: Zjistit, zdali je možné důstojně umírat a zemřít na resuscitačních odděleních. Cíl 2: Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pečujících o umírajícího pacienta na resuscitačních odděleních. Cíl 3: Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pečujících o...
Strach a obavy pacientů při provádění invazivních výkonů studenty ošetřovatelství
Sosnina, Iryna ; Mauer, Miloš (vedoucí práce) ; Heřmanová, Jana (oponent)
Cíl práce Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda pacienti mají strach a obavy při provádění invazivního výkonu studentem. V případě, že ano, zda intenzita tohoto strachu je větší, když výkon provádí student než když stejný výkonu provádí zkušená zdravotní sestra. Dále bych chtěla zjistit, zda pacienti chtějí z různých důvodů studenta odmítnout a zda k tomu mají odvahu. Do jaké míry při podepisování souhlasu o účasti studentů rozumí tomu, co budou studenti smět provádět a zda vědí, že mohou informovaní souhlas později odvolat. Bakalářská práce bude zpracována především jako výzkumná studie formou semistrukturovaného rozhovoru, který obsahuje kvalitativní a kvantitativní část. V teoretické části budu popisovat emoce, strach a úzkost v souvislosti z bolesti, která pacienta doprovází během invazivního výkonu prováděného studentem. Nejvíce se zaměřím na strach obecně, jeho projevy a vliv na pacientovo zdraví. Dále také zmíním téma podpisu informovaného souhlasu s přítomností studentů ve vztahu k principům lékařské etiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 136 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Hermanová, Jana
1 Heřmanová, Jitka
1 Heřmanová, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.