Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, mezinárodní a multicentrická studie fáze IV, která má prokázat účinnost očkovací látky proti chřipce Fluarix podané nitrosvalově dospělým osobám
Wertzová, Veronika ; Šmejkalová, Jindra (vedoucí práce) ; Havlík, Jiří (oponent) ; Havlíčková, Martina (oponent)
Souhrn Chřipka je nejčastější lidské infekční onemocnění. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích je chřipka závažným onemocněním, které je každým rokem příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Chřipka je však stále nejen laickou, ale mnohdy i odbornou veřejností považována za banální onemocnění. Očkování v současné době představuje nejúčinnější možnost prevence. O efektivitě vakcinace proti chřipce se však stále spekuluje, studie týkající se této problematiky jsou značně nekonzistentní. Tato práce se zabývá hodnocením účinnosti očkovací látky proti chřipce Fluarix společnosti GlaxoSmithKline Biologicals podané v jednodávkovém schématu intramuskulárně zdravým dospělým jedincům ve věku 18-64 let. Účinnost je sledována na populaci 7652 osob v ČR a ve Finsku v průběhu chřipkové sezóny 2006/2007. Dále je v práci hodnocena reaktogenita, bezpečnost a imunogenita vakcíny. Na základě výsledků se autorka snaží upozornit na vysokou účinnost vakcinace, výbornou imunogenitu, nízkou reaktogenitu a vysokou bezpečnost vakcíny a vyvrátit tak některá tvrzení o neúčinnosti a častých nežádoucích účincích vakcinace proti chřipce.
Národná bločková lotéria a jej dopad na výber DPH
Havlíčková, Martina
Havlíčková, Martina. Národní účtenková loterie a její dopad na výběr DPH. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Bakalářská práce se zaobírá problematikou Národní účtenkové loterie a s tím souvisejícím omezením transakcí vykonávaných mimo šedou ekonomiku. Jedná se o jeden ze samovymáhacích mechanismů, který slouží k omezení daňových úniků a podvodů. Zákazníci jsou motivovaní prostřednictvím hodnotných výher na to, aby požadovali za každou transakci účtenku, a tu následně zaregistrují do loterie. Cílem téhle práce je zanalyzovat efekt zavedení Národní účtenkové loterie na základě lepšího výběru DPH. Při analýze využiji makroekonomická data, které nemají dostatečnou výpovědní hodnotu, a proto se věnuji analýze konkrétní hospody, kde jsem na základě detailních mikroekonomických dat zjistila výsledky zavedení Národní účtenkové loterie.

Viz též: podobná jména autorů
1 HAVLÍČKOVÁ, Markéta
6 HAVLÍČKOVÁ, Martina
2 Havlíčková, Magda
1 Havlíčková, Marcela
2 Havlíčková, Marta
3 Havlíčková, Michaela
3 Havlíčková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.