Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Valach, Jaroslav ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy.
Materiálové průzkumy pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Ševčík, Radek ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky materiálových analýz vzorků omítek a kamene, odebraných z fasád a vnitřních omítek objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34). Předmětem studia bylo chemické složení a mikrostruktura omítek, petrografie pískovce, pórovitost materiálů rtuťovou porozimetrií, povrchová nasákavost omítek, obsah a distribuce vlhkosti ve zdivu, obsah a chemické složení vodorozpustných solí v omítkách. Výsledky analýz jsou podkladem pro budoucí návrh stavební obnovy objektu a postupy restaurování uměleckých prvků.
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef ; van Halem, Eveline ; Hauková, Petra ; Frankeová, Dita ; Frankl, Jiří ; Tomanová, Olga ; Panáček, Michal
Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu historického objektu je vyžadována malta vyrobená za použití tradičních technologií. Metodika obsahuje přehled o okolnostech využití tradičních technologií, které se uplatní při návrhu a výběru vápenného pojiva a jeho zpracování. Upřesňuje zásadní postupy a principy, jež určují vybrané tradiční technologie výroby a zpracování vápna, a doporučuje konkrétní postupy při výrobě vápna, hašení za mokra, hašení na prach a hašení s pískem. Vychází ze známých postupů a znalostí publikovaných v odborné literatuře, které byly během projektu Calcarius teoreticky i prakticky ověřeny a zpřesněny. Metodika je určena zejména architektům, stavebním projektantům, památkovým pracovníkům, technologům a restaurátorům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Nunes, Cristiana Lara ; Janotová, Dana ; Hauková, Petra
Metodika uvádí základní informace pro použití vápeno-metakaolinových omítek, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům. Je určena restaurátorům, projektantům, technologům a pracovníkům památkové péče pro využití při návrhu a provádění obnovy omítek na historických konstrukcích v nepříznivých klimatických podmínkách. Metodika předkládá informace o specifických vlastnostech vápenometakaolinových omítek, které jsou modifikovány hydrofobní přísadou (lněným olejem) za účelem prodloužení životnosti omítky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stratigrafie povrchových úprav na balkónových dveřích a okně objektu Celetná 11 v Praze 1
Slížková, Zuzana ; Hauková, Petra ; Novák, Vladimír
Pro účely fotodokumentace barev jednotlivých dochovaných nátěrů byla provedena mikroskopická analýza vzorků odebraných na dveřích a okně severní a východní fasády. Vzorky byly fixovány do epoxidové pryskyřice (nábrus) a vyšetřeny v optickém mikroskopu.
Zjištění materiálových vlastností vzorků přírodního kamene a umělého kamene z Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí v Praze
Slížková, Zuzana ; Zeman, Antonín ; Petráňová, Veronika ; Viani, Alberto ; Pérez-Estébanez, Marta ; Frankeová, Dita ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Janotová, Dana ; Hasníková, Hana ; Niedoba, Krzysztof ; Hauková, Petra
V rámci průzkumu před restaurátorským zásahem byly stanoveny materiálové charakteristiky přírodních i umělých kamenů, které jsou součástí Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí v Praze. 15 vzorků bylo podrobeno rozsáhlým instrumentálním analýzám, jejichž výstupem je nejen chemicko-mineralogické složení vzorků, ale i stupeň jejich degradace včetně popisu porézního systému a úrovně zasolení.
Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech
Slížková, Zuzana ; Petráňová, Veronika ; Zeman, Antonín ; Frankeová, Dita ; Hauková, Petra
Cílem práce bylo provedení analýzy historických malt z 9. století. Jedná se o unikátní vzorky s mimořádnou trvanlivostí odebrané během restaurování kostela. Malé množství vzorků umožnilo provést jen mikroskopické analýzy, jejichž výsledkem je charakterizace kameniva a pojiva malt. Složení malt je proměnlivé, jako pojivo prokázáno vzdušné, dolomitické i hydraulické vápno.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Materiálový rozbor omítek objektu Loretánská č.p. 182
Válek, Jan ; Frankeová, Dita ; Frankl, Jiří ; Hauková, Petra ; Matas, Tomáš
Výzkumná zpráva obsahující detailní materiálový rozbor omítek jižní fasády domu Loretánská 182/2.
Průzkum vnějšího pláště márnice v Ostrovci u Velečína. Výzkumná zpráva k projektu MK NAKI DF11P01OVV008
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Petráňová, Veronika ; Zeman, Antonín ; Hauková, Petra ; Mácová, Petra ; Niedoba, Krzysztof ; Viani, Alberto ; Pérez-Estébanez, Marta ; Zíma, Pavel ; Janotová, Dana
Zpráva prezentuje výsledky průzkumu márnice v Ostrovci u Velečína. Tento objekt byl vybrán pro aplikování vzorků omítek vyvíjených v projektu MK NAKI DF11P01OVV008. Průzkum je zaměřen na soklovou část márnice, kde omítka opakovaně promrzá a po jedné zimě odpadává. Příčiny poruchy a materiálové složení byly zkoumány následujícími technikami: x-ray diffraction (XRD), thermal analysis (TG), optic and electron microscopy, FTIR and Raman spectroscopy.
Rozbor malty použité pro spárování ohradní zdi kostela sv. Václava v Chlumu u Třebíče
Slížková, Zuzana ; Drdácký, Miloš ; Hauková, Petra ; Frankeová, Dita ; Janotová, Dana ; Niedoba, Krzysztof ; Zeman, Antonín
Investor stavby (Římsko-katolická farnost) požádal ITAM AV ČR, v.v.i. o provedení rozboru malty ohradní zdi kostela sv. Václava v Chlumu. Důvodem prováděného šetření byla skutečnost, že malta aplikovaná na ohradní zeď v roce 2010 vykazuje po uplynulé zimě poruchy, které se projevují nedostatečnou soudržností i přídržností malty k podkladu. Malta se na mnohých místech drolí, někde odpadávají její fragmenty. Investor požádal o provedení analýzy složení aplikované malty a o posouzení vhodnosti materiálu pro danou konstrukci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.