Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu politik Evropské unie v oblasti digitalizace trhu na vytváření jednotného evropského trhu
Hart, Ludvík ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá tématem regulací EU v rámci informačních a telekomunikačních technologií (IKT), konkrétně se zabývá strategií Digitální agenda pro Evropu, následně je hodnocen vliv těchto politik na jednotný evropský trh. Hypotézou této práce je otázka, zda EU reguluje IKT efektivně a zda tyto regulace podporují jednotný evropský trh. Řešení této otázky pomáhá hodnotit strategii Digitální agenda pro Evropu v průběhu jejího působení. Vliv těchto regulací EU je hodnocen na základě indukce více konkrétních ukazatelů, konkrétně mezinárodního obchodu, míry obchodování na internetu, DESI indexu a NRI indexu. Tento přístup má výhody především v podchycení širokého záběru regulací. Analýzou zmíněných ukazatelů docházím k závěru, že regulace EU mají příznivý vliv pro jednotný evropský trh, ovšem tyto regulace provází zásadní problémy jako je dlouhý legislativní proces a slabý vliv na řešený problém.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.