Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přeměna tradiční městské knihovny ve Mšeně v komunitní centrum
Hanzlová, Martina ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu "Přeměna tradiční městské knihovny ve Mšeně na komunitní centrum" formou případové studie. Na příkladu městské knihovny bude zkoumáno její fungování, budou hledána nejlepší možná východiska. Zároveň zde budou zkoumány a popsány vybrané komunity, které žijí v tomto městě. První kapitola shrnuje současný teoretický pohled na fungování komunitních knihoven, pojednává o celosvětovém trendu přeměn knihoven, o nutnosti jejich transformace tak, aby byly schopné obhájit svou existenci v současném digitálním věku. Vymezují se zde základní pojmy jako je komunita, komunitní práce, komunitní knihovna. Tato kapitola se bude věnovat i situaci v českých knihovnách. Druhá kapitola popisuje město Mšeno, jeho historii, geografické umístění, uvede demografickou charakteristiku, jeho specifika. Třetí kapitola se věnuje samotnému fungování knihovny, jejích aktivit, popisu spolupráce s jednotlivými subjekty. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány slabé a silné stránky fungování knihovny. V závěrečné kapitole práce je obsaženo hodnocení současné situace městské knihovny a navržení možností jejího přerodu v plně fungující komunitní centrum, které bude otevřené všem skupinám obyvatel Mšena a bude splňovat všechny nároky, které jsou na knihovny v 21. století kladeny.

Viz též: podobná jména autorů
1 HANZLOVÁ, Michaela
2 HANZLOVÁ, Monika
1 HANŽLOVÁ, Michala
1 Hanzlová, Marcela
2 Hanzlová, Marie
1 Hanzlová, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.