Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rehabilitace strusky
Hanzlíček, T. ; Perná, Ivana ; Šupová, Monika
Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních aktivních a vrchních neaktivních vrstev. Bylo zjištěno, že pokud struska obsahuje aktivní složky ve formě neuspořádaných gehlenitických podílů, bude možné ji snadno přepracovat pomocí alkalické aktivace v hodnotnou, stabilní a ve vodě nerozpustnou hmotu.
Matematické modely produkce
Hanzlíček, Tomáš ; Půža, Bedřich (oponent) ; Mezník, Ivan (vedoucí práce)
Práce se zabývá matematickým modelováním ekonomických zákonitostí, konkrétně matematickými modely produkce. Popisuje základní přístup, modely a metody modelování v uvedené oblasti. Dále jsou zkoumány specifické charakterizace. Vybrané metody jsou pak názorně ilustrovány na typických příkladech. V závěrečné fázi jsou konstruovány modely na konkrétních datech.
Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy
Tlustoš, P. ; Ochecová, P. ; Száková, J. ; Perná, Ivana ; Hanzlíček, Tomáš ; Habart, J. ; Straka, Pavel
Cílem metodiky bylo na základě zjištěných výsledků analýz popelů z více než 40 zdrojů v České republice tyto popele kategorizovat dle vstupní suroviny a vytipovat vhodné popele pro použití na zemědělské půdě, což by znamenalo významný posun ke snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh a snadnější dodržování republikových závazků při naplňování podílu produkce energie z obnovitelných zdrojů. Další výhodou nalezení uplatnění pro tyto materiály, z environmentálního hlediska je omezení skládkování a podpora recyklace živin. Metodika v ucelené podobě předkládá postup při výběru vhodných popelů pro zemědělské účely, aby byl čtenář schopen určit použitelnost daného materiálu.
Využití popelovin ze spalování biomasy
Hanzlíček, Tomáš ; Perná, Ivana
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy.
Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?
Ertl, Z. ; Hanzlíček, Tomáš ; Perná, Ivana ; Boura, P. ; Janků, R.
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy.
Anorganické odpady jako surovina pro geopolymerní pojiva
Hanzlíček, Tomáš ; Perná, Ivana
Velké množství průmyslových odpadů vede k rozvoji technologií, které jsou schopné buď odpady využít jako plniva do jiných hmot, nebo mohou průmyslové odpady přímo konvertovat na nový základní materiál.
Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
Hanzlíček, Tomáš ; Perná, Ivana
Výstupem práce v roce 2009 je návrh na využití v rámci poznání, že popely neobsahují žádné toxické látky a naopak jejich obsah vápníku a draslíku je předurčuje k výrobě organicko-minerálního hnojiva. Jeho kompozice a způsob výroby je chráněn podaným průmyslovým vzorem a návrhem na udělení patentu.
Nové materiály
Hanzlíček, Tomáš ; Perná, Ivana
Práce představuje základní informace o poly-kondenzačních procesech jílových minerálů a seznamuje s možnostmi použití ve sklářském průmyslu.
Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Vokál, A. ; Hanzlíček, Tomáš ; Kiselová, M. ; Laciok, A. ; Landa, J. ; Lukin, D. ; Perná, Ivana ; Polívka, P. ; Sázavský, P. ; Selucký, P. ; Steinerová, Michaela ; Straka, Pavel ; Vojtěchová, H.
Vývoj geopolymerních materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních kalů a odpadových vyčerpaných ionexů z jaderných elektráren.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 Hanzlíček, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.