Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifické poruchy učení v povědomí veřejnosti
Rudolfová, Eva ; Linková, Marie (vedoucí práce) ; Hanková, Zdeňka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá povědomím veřejnosti o specifických poruchách učení. V úvodu teoretické části je krátká zmínka o historii specifických poruch učení. Dále je vysvětlena problematika specifických poruch učení, mezinárodní klasifikace nemocí a příčiny těchto poruch. V další kapitole jsou popsány jednotlivé specifické poruchy učení. Část práce je věnována specifickým poruchám učení spolu s nadáním a nápravou specifických poruch učení. Konkrétně jde o individuální vzdělávací plán a reedukaci. Praktická část je založena na výzkumném šetření 45 respondentů (žen i mužů různých věkových kategorií). Je zde využita kvantitativní metoda výzkumu konkrétně metoda dotazování ve formě dotazníku. Závěr je věnován shrnutí výsledku výzkumu. Cílem teoretické části je charakterizovat pojem specifické poruchy učení a definovat je. Vysvětlit pojmy jako jsou například reedukace, individuální vzdělávací plán a mezinárodní klasifikace nemocí. Cílem praktické části je zjištění, jaké má veřejnost povědomí o specifických poruchách učení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hanková, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.