Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika internetového bankovnictví v České Republice
Haleš, Václav ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Kraft, Jiří (oponent)
v Problematika internetového bankovnictví v Ceské republice Questions of internet banking in tbe Czech Republic Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku internetového bankovnictví v České republice z hlediska historického vývoje, právní úpravy, otázky bezpečnosti a preferencí uživatelů. Metody práce: Studium pramenů, relevantních pro danou problematiku. Vlastní dotazníkové šetření, provedené na dostupném vzorku respondentů. Výsledek práce: Zhodnocení nabídky internetového bankovnictví na českém trhu. Analýza názorů a postojů respondentů k internetovému bankovnictví, na základě vlastního dotazníkového šetření. Klíčová slova: internetové bankovnictví, přímé bankovnictví, aktivní operace, pasivní operace, internet 2

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.