National Repository of Grey Literature 109 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications
Smilek, Jan ; Leuchter, Jan (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort kvůli potřebě pravidelné údržby, navrhovaný zdroj využívá principu energy harvesting. Tento princip spočívá v získávání energie přímo z okolního prostředí napájené aplikace a její přeměně na energii elektrickou, která je dále využita pro na-pájení moderních MEMS (mikroelektromechanických) zařízení. Potenciální aplikací vyvíjeného zdroje je především moderní nositelná elektronika a biomedicínské senzory. Tato oblast využití ovšem klade zvýšené nároky na parametry generátoru, který musí zajistit dostatečný generovaný výkon z energie, dostupné v okolí lidského těla, a to při zachování prakticky využitelné velikosti a hmotnosti. Po stanovení předběžných požadavků a provedení analýz vhodnosti dostupných zdrojů energie ke konverzi byla k využití vybrána kinetická energie lidských aktivit. Byla provedena série měření zrychlení na lidském těle, především v místě předpokládaného umístění generátoru, aby bylo možno analyzovat a generalizovat hodnoty energie dostupné ke konverzi v daném umístění. V návaznosti na tato měření a analýzy byl vyvinut inovativní kinetický energy harvester, který byl následně vyroben jako funkční vzorek. Tento vzorek byl pak testován v reálných podmínkách pro verifikaci simulačního modelu a vyhodnocení reálné použitelnosti takového zařízení. Kromě samotného vývoje generátoru je v práci popsán i originální způsob zvýšení generovaného výkonu pro kinetické energy harvestery a jsou prezentována statistická data a modely pro predikci využitelnosti kinetických harvesterů pro získávání energie z lidské aktivity.
Nonlinear Piezoelectric Vibration Energy Harvesting Device
Fiala, Jan ; Věchet, Stanislav (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This thesis is focused on design and analysis of piezoelectric beam with added non-linear stiffness. The nonlinear stiffness is realized using a permanent magnet and a iron block. Thesis is focused mainly on the analysis of the behaviour of the beam without added electrical load.
Smart materials for actuators
Brehovský, Patrik ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Huzlík, Rostislav (advisor)
The bachelor’s thesis “Smart materials for actuators” deals with appropriate use materials, named smart, in actuators. At the beginning, the thesis completes requests about actuators, which we need to set before making project. Next part is about the research of smart materials suitable used in actuators. The thesis continues with description of few more interesting smart materials. Thesis is ended with summary, which material is suitable to use for few selected projects and why.
Hybrid Energy Harvesting Device
Rasocha, David ; Rubeš, Ondřej (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This bachelor theasis is focuses on the design of a hybrid piezoelectric vibratory genera-tor. The main idea is to place a permanent magnet on the end of the piezoelectric beam and to place the coil appropriately in order to make a electromagnetic generator. The coil will generate a electrical voltage on load, when the magnetic field is passing throught coil. The piezoelectric beam will also generate voltage, depending on its deformation. For modeling, Femm, Matlab and Simulink will be used.
Simulation of Noise Emitted by a Single-stage Gearbox
Motl, Daniel ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Lošák, Petr (advisor)
The level of noise and vibration of gearboxes is one of the most important parameters for today´s customers. This thesis deals with mathematical acoustic behavior modelling and its contribution to the gearbox design using finite element method. The process is presented at three computations models. Two of those were validated with experimental measurement. Acoustic analysis were performed with software FFT ACTRAN.
Analýza SMART zdrojů elektrické energie pro železniční dopravu
Zapletal, Vít ; Smilek, Jan (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This master thesis deal with analysis of possible alternative energy sources for health monitoring of railway trafic. Mainly focus on energy harvesting via SMART materials, specifically materials with piezoelectric and magnetostrictive properties. First theoretical background and real concepts are introduced, followed by material modelling and simulations. End of thesis cover parameter suggestion and SMART materials comparation and valorizations.
Electromagnetic energy harvesting resonator for train trackside
Rusková, Miroslava ; Singule, Vladislav (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
The aim of the diploma thesis was to design an electromagnetic generator to the purpose of supplying signalling and safety devices on the rail tracks. The electromagnetic generator is a separate electrical source, which is mainly needed for safety in the case of not covered tracks by electrical installation. The thesis proposes two types of electromagnetic generator and one with non-linear stiffness, which are designed for the passage of trains with low frequency.
Model of composite cantilever with piezoelectric layer
Hons, Richard ; Kšica, Filip (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with the generating electrical energy from vibrations from piezoelectric composite cantilever beam. A review of the piezoelectric materials is made. Then the analytical model of piezoelectric cantilever beam is presented, then the influence of parameters is inves-tigated. Case study with theoretic design of parameters on the specific source of vibration is also provided. Last part is the extension of model for the variable width of layers at cantilever
Energy harvesting generator for train track side
Pribulla, Daniel ; Rubeš, Ondřej (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť alternatívny zdroj energie pre riadiacu jednotku, ktorú obsahujú komponenty traťového zabezpečovacieho zariadenia v rámci európskeho systému riadenia železničnej dopravy. V porovnaní s predchádzajúcimi harvestormi bola vďaka použitiu lineárneho elektrického generátora eliminovaná mechanická väzba, ako napr. prevodovka. To by malo zvýšiť životnosť a spoľahlivosť zariadenia. S pomocou analógie magnetických obvodov a softvéru využívajúceho metódu konečných prvkov FEMM a Ansys Maxwell, boli navrhnuté tri rôzne synchrónne generátory s permanentnými magnetmi. Simulácia v prostredí Matlab Simulink dokázala, že výsledný návrh generátora je schopný dodávať priemerný výkon 5 W počas prechodu vlaku zo stlačenia pražca väčšieho ako 2 mm.
Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru
Nguyen, Manh Thanh ; Kovář, Jiří (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This thesis will deal with the use of artificial intelligence methods for solving optimization problems with multiple variables. A theorethical part presents problems of global optimization and overview of solution methods. For practical reasons, special attention is paid to evolutionary algorithms. The subject of optimization itself is energy harvester based on a piezoelectric effect. Its nature and modeling is devoted to one chapter. A part of the thesis is the implementation of the SOMA algorithm for finding the optimal parameters of the generator for maximum performance.

National Repository of Grey Literature : 109 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.