National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Barriers of compost use in horticulture
Vávrová, Michaela ; Habart, Jan (advisor)
The Master's thesis describes the components for the production of horticultural substrates. Assesses emerging processing especially composts biodegradable waste and compares them with the peat, which is currently the most widely utilized by us. It deals with the question of the disposal of the unused potential of compost to produce of peat-free substrates, which can reduce the burden on the environment caused by the landfilling, to increase the fertility of the soil and above all function and retrench the use of peat, which is very difficult to renewable source. He compares the quality and usability of the compost in the selected waste treatment plants and suggests the path to more intensive use for horticultural purposes.
Zpracování vybraných úseků problematiky odpadového hospodářství ČR formou varianty Zelené zrcadlo pro potřeby zpracování návrhu POH ČR
Havel, Milan ; Habart, Jan ; Slejška, Antonín ; Kropáček, Ivo
Studie zpracovává vybrané úseky problematiky odpadového hospodářství formou "Zelené zrcadlo", a to: řízení odpadového hospodářství (program Zero Waste), prevence vzniku odpadů, toky odpadů, obaly a infrastruktura zařízení.
Dílčí studie k technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů a ověření její použitelnosti v podmínkách ČR
CZ Biom - České sdružení pro biomasu ; Habart, Jan
Studie přináší přehled postupů mechanicko-biologické úpravy odpadů a uvádí vlivy, které ovlivňují její kvalitu, množství výstupů a náklady. Je popsána situace v ČR v oblasti cenové hladiny spalování odpadů a odbytu RDF (refuse-derived fuel). Stručné uvedení legislativy k MBÚ ve vybraných evropských zemích.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.