National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vliv vybraných potravin na hladinu glykémie
Habánová, Veronika
The thesis deals with the measurement of glucose levels at regular intervals in a selected group of volunteers after the consumption of breakfast cereals in combination with milk products. The theoretical part is devoted to the basic components of the diet and their digestion and metabolism. It also deals with the regulation of blood glucose level, methods for measuring glycemia, disorders related to metabolism of carbohydrates and the concepts of the glycemic index, glycemic load. The aim of the practical part was to find out how your chosen breakfast cereal in combination with dairy products have an effect on blood glucose levels in a selected group of volunteers. 16 students of the Mendel university in Brno were attended the experimental measurements. The students measured on the InBody, in order to determine composition of the human body. The level of blood glucose was always measured in time 0 (fasting), 60, 90 and 120 minutes from the beginning of the consumption of the food. Statistically significant difference was shown from measured values of blood glucose in 60. and 90. minute between the glucose solution, and breakfast cereals (P < 0.05).
Enterprise Resource Planning Implementation and its Impact on People and Processes in Business Environment
Habánová, Veronika ; Hřídel, Václav (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Diplomová práce se zabývá vlivem, který má implementace aplikace Enterprise Resource Planning na procesy a lidi v dané společnosti. Soustřeďuje se hlavně na změny v procesech, které tato implementace vyvolává a hodnotí jejich efektivnost pomocí příslušných metod, které jsou čerpány z literárních zdrojů. Dále je také zaměřena na to, jaký vliv měla implementace na zaměstnance společnosti a jak je jimi vnímána. Tento vliv a jeho vnímání jsou vyhodnoceny na základě výsledků výzkumu formou dotazníkového šetření. Návrhová část poté zahrnuje doporučení, jak zavádět do firemního prostředí danou aplikace efektivněji a také jakým způsobem lze tuto aplikace uvést do firmy tak, aby byla zaměstnanci vnímána jako cenný pracovní nástroj, který zajistí pro správný chod společnosti.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.