Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ergoterapeutická intervence u dětí s Rettovým syndromem
Husovská, Veronika ; Hůlková, Pavla (vedoucí práce) ; Gerlichová, Markéta (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno autorky: Veronika Husovská Vedoucí práce: Bc. Pavla Hůlková Název bakalářské práce: Ergoterapeutická intervence u dětí s Rettovým syndromem Abstrakt bakalářské práce Tato práce se zabývá ergoterapeutickou intervencí u dětí s Rettovým syndromem. Hlavním cílem práce je popsat Rettův syndrom a souhrn ergoterapeutické intervence u dívek s tímto onemocněním. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje charakteristiku Rettova syndromu, jeho diagnostiku, příznaky a 5 stádií syndromu. V teoretické části jsou popsány metody, kterými je možné pracovat s dívkami s Rettovým syndromem v rámci ergoterapie. Praktická část obsahuje dvě kazuistiky dívek s touto diagnózou. U těchto dívek byly využity některé prvky metod z části teoretické a jejich interpretace. Z praktických poznatků vyplývá, že je důležitý individuální přístup k pacientovi a individuálně stanovený plán terapie. Klíčová slova: Ergoterapie, Rettův syndrom, apraxie, kompenzační pomůcky, dívky, psychomotorický vývoj

Viz též: podobná jména autorů
2 HŮLKOVÁ, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.