National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Epidemiological aspects of inflammatory rheumatic diseases and diffusional diseases of binding tissue.
Hánová, Petra ; Pavelka, Karel (advisor) ; Bencko, Vladimír (referee) ; Horák, Pavel (referee)
v anglickém jazyce Introduction: No information was known about frequency of common inflammatory disorders in rheumatology in the Czech Republic. Aims of the study: To estimate the standardized annual incidence (INC) and point prevalence (PREV) of six diseases (rheumatoid arthritis-RA, juvenile idiopathic arthritis-JIA, gout, psoriatic arthritis-PsA, ankylosing spondylitis-AS, reactive arthritis-ReA) in a population-based study in two regions of the Czech Republic (CR). Methods: INC: Incident cases were registered on condition that the definite diagnosis was confirmed according to existing classification criteria during the study period. PREV was studied on the basis of identification of established diagnoses at a time point. Crude rates were standardized for age and sex. Results: Both INC and PREV are shown per 100.000 inhabitants. RA INC:31 (95%CI 20-42), PREV:610 (95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266-334). JIA-INC: 13 (95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), PREV:49 (95%CI 40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94-109). ReA-INC:9 (95% CI 6-15), PREV:91 (95% CI 78-106). Conclusion: This is the first population-based study estimating annual incidence and prevalence rates of the most common rheumatological disorders in the Czech...
Evaluation of effectiveness of protection system againts floods
Hánová, Petra ; Slavíková, Lenka (advisor) ; Jílková, Jiřina (referee)
In my project is assessed effectiveness of protection system against floods in the Czech Republic. Efficiency is described by optimal or at least higher ratio of against-floods protection in comparison with elimination of future floods damages. Theoretical part of this study differentiates floods from institutional, economical and political view and provides comparison of approaches to protection against floods in selected countries. The main part is related to Strategy of protection against floods for the Czech Republic. The analytical part is focused on comparison of public expenses and their efficiency within floods in the Czech Republic in 2004 - 2007. In other part there is described analysis of certain recommendation.
Differences between developing countries and well-developed countries
Hánová, Petra ; Halás, Vladimír (advisor) ; Tomková, Magdalena (referee)
Ve své práci jsem se zaměřila na zjišťování příčin chudoby. Zamyslela jsem se nad faktory, které ovlivňují úroveň ekonomik rozvojových a vyspělých zemí. V teoretické části jsem uvedla možná měření chudoby. Vysvětlila jsem bludný kruh chudoby, zmínila Malthusův odkaz a historické předpoklady vyspělých ekonomik. V analytické části jsem porovnávala jednotlivé indikátory, které ovlivňují ekonomický růst. Nastínila jsem možná řešení chudoby v rozvojových zemích. V závěru své práce jsem předložila skeptickou hypotézu o dalším prohlubování rozdílů mezi státy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.