Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Epidemiologické aspekty zánětlivých revmatologických onemocnění a difúzních onemocnění pojiva.
Hánová, Petra ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Horák, Pavel (oponent)
v českém jazyce Úvod: Údaje o frekvenci zánětlivých revmatologických onemocnění v České republice (ČR) dosud nebyly známy. Hlavní cíle: Zjistit standardizovanou roční incidenci (INC) a bodovou prevalenci (PREV) nejčastějších revmatologických onemocnění (revmatoidní artritida-RA, juvenilní idiopatická artritida-JIA, psoriatická artritida-PsA, reaktivní artritida-ReA, ankylozující spondylitida-AS, dnavá artritida-DA). Metodika: INC: registrace všech pacientů s nově stanovenou diagnózou během ročního sledování. PREV: registrace všech pacientů s již diagnostikovaným onemocněním ke stanovenému datu. Standardizace dle věku a pohlaví byla provedena za použití evropské standardní populace. Výsledky: Výsledky prezentovány/100 000 obyvatel. RA INC:31 (95%CI 20-42), PREV:610 (95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266- 334). JIA-INC: 13 (95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), PREV:49 (95%CI 40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94- 109). ReA-INC:9 (95% CI 6-15), PREV:91 (95% CI 78-106). Závěr: Jedná se o první populační studii identifikující frekvenci nejčastějších revmatologických onemocnění v ČR. Frekvence RA, JIA, PsA, AS, ReA je srovnatelná s údaji zahraničních populací; frekvence DA je se zdá být nižší než v okolních zemích.
Hodnocení efektivnosti celého systému ochrany před povodněmi
Hánová, Petra ; Slavíková, Lenka (vedoucí práce) ; Jílková, Jiřina (oponent)
Práce hodnotí efektivnost systému ochrany před povodněmi v České republice. Efektivnost je charakterizována optimálním nebo alespoň vyšším podílem protipovodňové prevence na úkor odstraňování následných povodňových škod. Teoretická část práce diferencuje povodně v území z pohledu institucí, ekonomie i politiky a poskytne porovnání přístupů k ochraně před povodněmi ve vybraných zemích. Nedílnou součást tvoří Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR. Analytická část je zaměřena na komparaci veřejných výdajů a jejich efektivnost při povodních v České republice v letech 2004 - 2007. Samozřejmostí je pak také analýza a naformulování určitých doporučení.
Rozdíly mezi bohatými a chudými
Hánová, Petra ; Halás, Vladimír (vedoucí práce) ; Tomková, Magdalena (oponent)
Ve své práci jsem se zaměřila na zjišťování příčin chudoby. Zamyslela jsem se nad faktory, které ovlivňují úroveň ekonomik rozvojových a vyspělých zemí. V teoretické části jsem uvedla možná měření chudoby. Vysvětlila jsem bludný kruh chudoby, zmínila Malthusův odkaz a historické předpoklady vyspělých ekonomik. V analytické části jsem porovnávala jednotlivé indikátory, které ovlivňují ekonomický růst. Nastínila jsem možná řešení chudoby v rozvojových zemích. V závěru své práce jsem předložila skeptickou hypotézu o dalším prohlubování rozdílů mezi státy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.