Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Emigration of Scholars in Documents
Josefovičová, Milena ; Hálek, Jan
The contribution deals with the source base to the problems of emigration of Czech scientists at the turn of 1960s and 1970s. It analyses documents related to the decision making processes at the level of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and consequently of the Presidium of the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAS), where there are described from the regime’s point of view "undesirable phenomena", such as illegal departures of scientists abroad or their non-returning, influence of propaganda, overestimation of the "Western" economic motivations, etc. The documents contain proposals of resolving the situation including specification of the particular tasks. Implementation of the accepted steps and its impact is demonstrated by other documents coming from the different CSAS institutes.
Spisová služba a předarchivní péče v ústavech a v Kanceláři Akademie věd České republiky
Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje spisové a skartační služby v rámci Akademie věd ČR od jejích počátků v roce 1953 do současnosti. Přináší informace o prvních spisových plánech a sleduje působení Archivu AV ČR jako instituce dohlížející na dodržování pravidel spisové služby na pracovištích AV ČR.
Milada Paulová
Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan
M. Paulová byla první ženou v historii, která získala titul profesor. Věnovala se především dějinám východní Evropy a Balkánského poloostrova. Významné bylo její mnohaleté vědecké bádání v oblasti dokumentace činnosti slovanských odbojových skupin za I. světové války. M. Paulová byla členkou řady mezinárodních vědeckých institucí a její vědecká práce byla oceňována i politickými špičkami meziválečného Československa a Jugoslávie.
Kamil Henner st
Hálek, Jan
Inventář osobní pozůstalosti českého právníka Kamila Hennera st. (1861-1928). Ve své práci se zabýval zejména problematikou církevního práva. Fond se dochoval pouze torzovitě. Obsahuje osobní a institucionální korespondenci, vědecké práce, přípravný materiál, písemnosti k veřejné činnosti a písemnosti cizí provenience.

Viz též: podobná jména autorů
2 HÁLEK, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.