Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ing.Hugo Vavrečka - kapitoly ze života Baťova prvního rádce 1932-1952
Melša, Marek ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Hájek, Pavel (oponent)
Tématem předkládané bakalářské práce je život a osobnost Huga Vavrečky. V práci se pokusím souhrnně popsat jeho životní osudy. Důraz bude kladen na jeho aktivity ve firmě Baťa, na působení v čele Hospodářského ústředí států Malé dohody a na jeho činnost ve vládách Milana Hodži a Jana Syrového. To vše v kontextu jeho poválečných osudů. Text práce bude vytvořen hlavně na základě archivních pramenů a odborné literatury.
Odhad rychlosti automobilů ve videu
Hájek, Pavel ; Herout, Adam (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro odhadování rychlosti automobilů jak ze záznamu kamery, tak realtime ze streamu. Práce popisuje kalibraci kamery, detekci a trackování automobilů a odhad jejich rychlosti a věnuje se robotickému operačnímu systému pro nějž je určená. Vytvořená aplikace používá knihovnu OpenCV k většině úkonů, pro přístup k videu používá knihovnu FFmpeg. Výsledky může vypsat na terminál, do souboru nebo je například dále publikovat v rámci ROSu. Aplikace je napsaná v jazyce C++, některé části v jazyce Python.
Dynamické symetrie ve fyzice
Hájek, Pavel ; Cejnar, Pavel (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Cílem této práce je zavést pojmy dynamické grupy a dynamické sy- metrie a studovat jejich vlastnosti na jednoduchých kvantových systémech. Kon- krétně se budeme zabývat Keplerovým problémem a izotropním harmonickým oscilátorem. Dynamická symetrie je typem vyšší symetrie, která je narušena spe- cifickým způsobem. Definujeme pojmy dynamické grupy a kvantově mechanického systému, pro které zavedeme kvantové stupně volnosti a integrabilitu. Krátce též zmíníme možnost hledání generátorů dynamické grupy jako časově závislých in- tegrálů pohybu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Hájek, P.
1 Hájek, Patrik
44 Hájek, Petr
1 Hájek, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.