Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989
Hájek, Pavel ; Ortová, Jitka (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent) ; Cílek, Václav (oponent)
Práce se zabývá podobou krajiny Českých zemí mezi lety 1948 a 1989 a snaží se určit, jakou úlohu v procesu jejího utváření sehrál vládnoucí mocenský režim, Komunistická strana Československa. Prostřednictvím studia konkrétních příkladů hledá odpověď na otázku, do jaké míry byla krajina Čech, Moravy a Slezska ovlivněna budováním socialismu po únoru roku 1948.
Krajina Českých zemí v období socialismu 1948-1989
Hájek, Pavel ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá podobou krajiny Českých zemí mezi lety 1948 a 1989 a snaží se určit, jakou úlohu v procesu jejího utváření sehrál vládnoucí mocenský režim, Komunistická strana Československa. Prostřednictvím studia konkrétních příkladů hledá odpověď na otázku, do jaké míry byla krajina Čech, Moravy a Slezska ovlivněna budováním socialismu po únoru roku 1948.
Fokální infekce a RTG
Gojiš, Ondřej ; Hájek, Pavel (vedoucí práce)
Fokální infekce je mnohokrát diskutované i zavrhované téma. V současnosti, v době rozvoje diagnostických a terapeutických metod se opět dostává do popředí zájmu. Ovlivnění vzdálených tkání a orgánů infekčním zánětem může probíhat třemi cestami, a to metastatickou infekcí, metastatickým zánětem, a metastatickým poškozením. Nejčastější onemocnění tkání dutiny ústní jsou následky dlouhodobé perzistence bakterií / kariézní destrukce zubů, chronická periodontitida a chronický zánět paradontu /.
Hlasové ovládání pro robota
Hájek, Pavel ; Kapinus, Michal (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro hlasové ovládání robota se zaměřením na platformu PR2. Práce popisuje proces rozpoznávání řeči a věnuje se robotickému operačnímu systému pro nějž je určená.  Vytvořená aplikace používá knihovnu Sphinx-4 k převodu řeči na text, který dále publikuje v rámci ROSu. Celá aplikace je napsaná v jazyce Java.  Následně se práce věnuje otestování aplikace. Ukázalo se, že pro ovládání robota sadou jednoduchých povelů, je nejvhodnější si vytvořit vlastní gramatiku.
Výroba krytu
Hájek, Pavel ; Podaný, Kamil (oponent) ; Lidmila, Zdeněk (vedoucí práce)
Projekt, který byl vypracován v rámci inženýrského studia, popisuje návrh technologie výroby krytu horizontálního vyvrtávacího stroje. Kryt je vyráběn ve společnosti HESTEGO a.s. z plechové tabule z oceli DC01 o tloušťce 2 mm ve výrobní sérii 20 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologií byly jako nejvhodnější vybrány vysekávání a ohraňování. Teoretická část práce obsahuje studii problematiky vybraných technologií. Na základě rozboru technologických výpočtů a dostupného nástrojového vybavení ve výrobní společnosti byl navržen technologický postup a provedena volba těchto strojů: vysekávací stroj TruPunch 5000 a servo-elektronický ohraňovací lis SAFAN E – BRAKE 100–3100. Součástí navrženého postupu je také technické a ekonomické zhodnocení.
Výroba kotevního prvku
Hájek, Pavel ; Šlais, Miroslav (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Vypracovaný projekt v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyrobena z plechového svitku z oceli 11 373 o tloušťce 5 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologii byly vybrány jako nejoptimálnější metody stříhání a ohýbání. Literární studie se zabývá problematikou zvolených výrobních technologií. Na základě technologických výpočtů byl navržen sdružený postupový nástroj. Podle velikosti celkové tvářecí síly byl zvolen excentrický lis LKDR 315, který dosahuje jmenovité síly 3150 kN.
Chování zákazníka na trhu potravin v ČR na příkladu firmy Globus
Hájek, Pavel ; Zeman, Jiří (vedoucí práce) ; Filipová, Alena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá chováním zákazníků na trhu potravin v ČR. Pozornost je věnovaná především jejich reakci na slevové letákové kampaně. Diplomová práce popisuje reálné cenové akce maloobchodní společnosti Globus a analyzuje chování zákazníků, které se od daných akcí odvíjí. Věnuje se také konceptu zlepšení reakce na chování zákazníků. Díky tomuto konceptu by mohlo být dosaženo efektivnější realizace slevových letákových kampaní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, P.
38 Hájek, Petr
1 Hájek, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.