National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The challenges of producing 360° video with VR features
Dvořák, Vojtěch Adalbert ; JEŽEK, Jakub (advisor) ; GUNARATNA, Vidu (referee)
The thesis focuses on description of basic principlesof 360° video creation, which can be projected in a virtual environment using VR headphones or display devices such as smartphones. The text briefly presents the history of large format screening, which is the forerunner of today's screenings. Furthermore, the thesis covers a modern projection of 360° video. It presents the concept of "Equidistant cylindrical projection", which is crucial for this type of projection. The thesis also discusses the viewer's comfort, basic camera design and post-production, including the problem of stitching. There are also some tips that can help the authors in realization process. The thesis furthermore includes short reference to a 360° compact camera that served to test procedures and detect shooting pitfalls for 360° projection. Finally, the text offers reflection of the use of this media in dramatic works such as film.
Rozšířená kinematografie
Dimoski, Vladimir ; JÍCHA, Marek (advisor) ; GUNARATNA, Vidu (referee)
Nahlížíme-li na profesi kameramana jakožto na určitou formu umění, pak toto umění dnes stojí na rozcestí. Kolem pojmu kameramanství je dnes určitá kontroverze, zejména v kontextu filmů, u kterých byla klasická kamera podřízena virtuálním technikám (např. Matrix, Life of Pi, Gravitace). Následující práce se zaobírá historickým vývojem kameramanských technik a jejím cílem je ověřit, zda je virtuální kinematografie krokem kupředu v evoluci práce kameramana. Ve snaze dobrat se co nejpravdivější odpovědi, rozhodl jsem se analyzovat práci kameramanů výše zmíněných celovečerních snímků ve smyslu spolupráce se supervizory vizuálních efektů a celým kreativním týmem. V této studii se snažím objasnit, jak tito kameramani použili nové techniky za účelem podpoření dramaturgie příběhu.
Wedding Films as an Emerging Genre
Sen, Tiyash ; ANGIOLILLO, Mary Carmel (advisor) ; GUNARATNA, Vidu (referee)
.Wedding traditions and customs vary greatly between cultures, ethnic groups, religions, countries, and social classes, which makes the wedding a diverse and unique experience from almost every point of view. The analysis of tehcniques and aesthetic styles, paying special attencion to color and other visual narrative elements, is ides to argue that wedding films should be considered a new genre, as a new and unique way of filmmaikng.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.