Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Study of deposition of catalytic materials into fuel channels of micro-fuel cells on a chip
Chlupová, Šárka ; Matolínová, Iva (vedoucí práce) ; Grym, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá procesem elektronové litografie jako nástroje použitelného k transportu kontaktních a katalytických vrstev do mikro-kanálů v monolitickém planárním palivovém mikro-článku. Experimentální část zahrnuje optimalizaci depozice PMMA rezistových vrstev na 3D strukturovaném Si substrátu. Spray-coating je proveden pomocí alternativního spray-coating systému. Optimální rychlost otáček, molekulární hmotnost a koncentrace jsou vybrány během optimalizace. Parametry celého litografického procesu jsou také modifikovány a tři po sobě následující EBL procesy jsou provedeny. První zajišťuje depozici zlatých kontaktů, druhý nanese Pt katalytickou vrstvu do katodového kanálu a třetí pokryje anodový kanál vrstvou CeO/CNx.
Influence of H2O2 treatment on morphological and photoluminescence properties of hydrothermally grown ZnO nanorods
Yatskiv, Roman ; Grym, Jan
We report photoluminescence properties of hydrothermally grown ZnO nanorods (NRs) before and after hydrogen peroxide (H2O2) treatment. The H2O2 treatment introduces oxygen related defects and thus enhances chemisorption processes in ZnO NRs. These effects amplify interactions between the gas species and adsorbed oxygen and thus can influence sensing properties of ZnO NRs
Monolayers of platinum nanoparticles prepared by dip-coating
Černohorský, Ondřej ; Grym, Jan ; Yatskiv, Roman ; Pham, V.H. ; Hudry, D. ; Dickerson, J.H.
Platinum is a transition metal known for its catalytic properties, which are further enhanced when employed in a nanoparticle form. We have recently shown that a monolayer of Pt nanoparticles deposited on semiconductor substrates forms high quality Schottky diodes, which were used in sensitive hydrogen sensors with a detection limit of 1 ppm of H-2 in N-2. Preparation of ordered monolayers of Pt nanoparticles is essential for the understanding of the behaviour of such an interface. To obtain a hexagonal closed-packed nanoparticle array, we prepared Pt nanoparticles stabilized by oleylamine and oleic acid with a narrow size distribution and uniform shapes. A monolayer prepared by dip-coating of Si substrate in the suspension containing Pt nanoparticles showed hexagonal arrangement within separate domains with the surface coverage up to 90%. The increase of the surface coverage with increasing withdrawal speed of the dip-coating process was observed
Charakterizace polovodičových nanovláken
Novotný, Karel ; Grym, Jan (oponent) ; Kolíbal, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje charakterizaci polovodičových nanodrátů. Teoretická část popisuje základní fyzikální vlastnosti TiO2 a je předložena rešerše vybraných vlastností nanostruktur oxidu titaničitého. V experimentální části je popsáno několik spektroskopických měření na souborech TiO2 nanodrátů. Rovněž je testován vliv zlatých nanočástic (deponovaných na povrchu nanodrátů) na vlastnosti testovaných vzorků. Poslední část práce je věnována vytvoření metodologie pro měření elektrických vlastností jediného nanodrátu. K těmto experimentům byla využita metoda depozice elektronovým (resp. iontovým) svazkem a elektronová litografie.
Modifikace růstu polovodičových nanovláken
Pejchal, Tomáš ; Grym, Jan (oponent) ; Kolíbal, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá růstem polovodičových nanovláken na substrátu Ge(111). Nanovlákna byla připravena metodou PVD (physical vapor deposition), jejich růst byl katalyzován Au koloidními nanočásticemi. V práci je popsán vliv změny depozičních podmínek na výslednou morfologii nanovláken. Je ukázáno, že preferenčním směrem růstu Ge nanovláken je směr . Byla pozorována i Ge vlákna orientace .
DEPOSITION OF PVP-PROTECTED PLATINUM NANOPARTICLES ON SEMICONDUCTOR SUBSTRATES FOR HYDROGEN SENSING
Černohorský, Ondřej ; Yatskiv, Roman ; Grym, Jan
High quality Schottky diode hydrogen sensors were prepared by the deposition of colloidal graphite on n-type InP substrates partly covered with PVP-protected Pt nanoparticles (NPs). A sub-monolayer of the Pt NPs was created by simple evaporation of the solvent in which Pt NPs were dispersed. The Pt NPs serve to dissociate hydrogen molecules into atomic hydrogen, which is absorbed at the metal-semiconductor interface. Hydrogen absorption leads to the formation of the dipole layer, which changes the Schottky barrier height and results in the increase of both forward and reverse current. The proposed hydrogen sensor showed high sensitivity response of similar to 10(6) to 1000 ppm H-2 in N-2 at room temperature
LOW SUPERSATURATION OVERGROWTH OF NANOPOROUS GaAs SUBSTRATES
Nohavica, Dušan ; Grym, Jan ; Gladkov, Petar ; Hamplová, Marie
Oriented pore networks in GaAs were created by electrochemical dissolution. Low supersaturation overgrowth of the porous substrates by InxGa1-xAs (x<4%) was realized by Liquid Phase Epitaxy (LPE)
LAYERS OF METALS NANOPARTICLES ON VARIOUS SEMICONDUCTORS FOR HYDROGEN DETECTION
Černohorský, Ondřej ; Žďánský, Karel ; Yatskiv, Roman ; Grym, Jan
Metal nanoparticles have many interesting properties which is given by their space restriction. Their large active surface is very well exploited during catalysis. Pd and Pt are metals know for their ability to dissociate molecular hydrogen on single atoms. We prepared Schottky diodes on semiconductors InP, GaN, GaAs, and InGaAs to obtain hydrogen sensor. Method of preparation such diodes is electrophoretic deposition of Pd or Pt nanoparticles from their colloid solution onto semiconductor substrate. Over the layer of nanoparticles, porous metal contact was prepared. Hydrogen molecules are dissociated on these metal nanoparticles and single atom which settles on the interface between metal and semiconductor and they increase or decrease Schottky barrier height. By this method we can measure from 1 ppm H2 in the air, where the current change is over one order of magnitude
Applications of porous III-V semiconductors in heteroepitaxial growth and in preparation of nanocomposite structures
Nohavica, Dušan ; Grym, Jan ; Gladkov, Petar ; Hulicius, Eduard ; Pangrác, Jiří
We investigate the concept of epitaxial growth on porous substrates Both crystalographically oriented and current line oriented pore networks in InP and GaAs were created by electrochemical dissolution. Heat treatment of InP pores at 650 ºC and GaAs pores at 700-850ºC converted them into microcavities. The capability of improved structural quality homo- and hetero-epitaxially overgrown films is demonstrated on InAs and GaInAs layers with a different composition grown on porous GaAs substrates
PD NANOLAYERS FOR HYDROGEN SENSORS
Yatskiv, Roman ; Žďánský, Karel ; Grym, Jan ; Piksová, K.
We presented study nanoparticle layers created by electrophoretic deposition. A possibility of using Pd nanolayers for the formation of Schottky barriers with a large Schottky barrier height (SBH) value on n-type tin doped InP is proposed together with its potential application in high-sensitive hydrogen sensors.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Grym, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.