National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Determination of persistent organohalogen pollutants using GC/MS/MS methods
Grabic, Roman ; Pacáková, Věra (advisor) ; Ševčík, Jiří (referee) ; Matisová, Eva (referee)
Conclusions o MSiMS methods for analysis of PCDD/Fs, PCBs, OCPs, and PBDES were develoPed o GC separations were optimized for MS/MS detection methods o GC/MS/MS optimized methods were validated. o Limits of quantification at level 0.1 - I pg/pl were achieved. o Linear response over four orders of magnitude was achieved except for some OCPs. o The selectivity of methods is better or comparable with a reference HRMS method' o Cost of GC/MS/MS analysis is significantly lower comPared to GC/HRMS o Developed methods were successfully applied for o Human blood, milk and adipose tissue analysis o Studies of de novo synthesis and destruďion of halogenated POP o In vitro study of PCB accumulation in human cells o List of application is enclosed Page 12
PCB/PCT
Zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Grabic, Roman ; Jech, Libor ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB v právních předpisech ČR.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Umea University, Sweden ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Stará, Alžběta ; Steinbach, Christoph ; Grabicová, Kateřina ; Burkina, Viktoriia ; Golovko, Oksana ; Turek, Jan ; Sudová, Eliška ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Kolářová, Jitka ; Fedorova, Ganna ; Žlábek, Vladimír ; Grabic, Roman ; Li, Zhihua ; Randák, Tomáš
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.