National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Farmaka a další chemikálie pro osobní potřebu člověka - jejich stabilita a osud ve vodním prostředí
GOLOVKO, Oksana
The main objective of this study was to assess the influence of sample storage on analysis, the seasonal changes in concentrations and removal efficiencies (REs) in a wastewater treatment plant (WWTP), and the photostability of pharmaceuticals under different sources of light were studied. Data obtained from stability studies showed that storage conditions had a significant impact on the stability of samples, and thus were very important for reliable determination of target compounds. The season can have an important influence on the variability of concentration and elimination of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in WWTPs throughout the year. The target analytes were 10 antibiotics, 4 antidepressants, 3 psychotropics, 2 antihistamines, 2 lipid regulators, 4 UV filters, 3 analgesics/anti-inflammatories, and 9 anti-hypertensive/cardiovascular drugs. Wastewater samples (136 influents and 136 effluents) were collected from March 2011 to February 2012 and analyzed using two-dimensional liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. The concentration of most pharmaceuticals was higher in winter. In most cases, elimination of PPCPs was insufficient, and removal rates varied strongly from 38% to 100%. There were significant seasonal trends in the observed REs, which decreased in winter. Photodegradation of 88 pharmaceuticals was investigated in buffered purified water. These experiments were performed both in sunlight and in the laboratory under artificial UV light. We found that photostability of PPCPs depends on the light sources, and that the rate of photolysis was slower under artificial UV light in most pharmaceuticals.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Umea University, Sweden ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Stará, Alžběta ; Steinbach, Christoph ; Grabicová, Kateřina ; Burkina, Viktoriia ; Golovko, Oksana ; Turek, Jan ; Sudová, Eliška ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Kolářová, Jitka ; Fedorova, Ganna ; Žlábek, Vladimír ; Grabic, Roman ; Li, Zhihua ; Randák, Tomáš
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách.

See also: similar author names
2 GOLOVKO, Oksana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.