Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Gláser, Petr ; Válek, Jan ; Pavelka, K. ; Panošová Hucková, M.
Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických konstrukcí. Jsou zde uvedena vhodná nastavení přístroje GPR při sběru dat a jejich způsob zpracování pomocí softwaru. Památkový postup aplikuje nedestruktivní analytickou techniku GPR při průzkumu kamenných konstrukcí a může proto být užitečným upřesněním specifických podrobností při provádění stavebně historického průzkumu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu
Gláser, Petr ; Chlád, Jan ; Ďoubal, J. ; Justa, Petr ; Vojtěchovský, J.
Metodika pro stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu je zaměřená na stanovení základních parametrů pro tvorby cen v rámci přípravy a realizace restaurátorských akcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu
Machačko, Luboš ; Gláser, Petr ; Bartoš, L. ; Bayer, K. ; Ďoubal, J. ; Justa, P. ; Vojtěchovský, J. ; Krhánková, K. ; Vácha, Z. ; Wichterlová, Z.
Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na základě kterého lze provést optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu restaurování a obnovy je primárním předpokladem pro kvalitu a efektivnost odvedených prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Properties of commercially available, ready-to-use mortars for restoration of historic renders and masonry
Janotová, Dana ; Niedoba, Krzysztof ; Gláser, Petr ; Šašek, Petr ; Fabeš, Roman
There is a wide range of premixed, dry mortars, on the market, designed with the reconstruction of historic renders and masonry in mind. The use of such materials has some advantages, including good workability and standard quality, however, due to unknown composition, being a secret of a manufacturer, it is frequently impossible to predict their influence on the substrate and on the ageing. If the ready-to-use mortar is to be applied during the renovation of the historic masonry, it is necessary to know: how close the mortars’ properties match the properties of the original material; will the repair be durable enough and will it degrade faster than the original material. Technical information, provided by the manufacturer, does not contain such data. The only parameters given, are the strength, porosity of hardened mortar and water vapour diffusion coefficient, however, it is not specified in which conditions these values were measured.
3D skenování v rukou restaurátora
Gláser, Petr
Technika 3D skenování patří bezpochyby k moderním progresivním technikám, které, zvláště v některých oborech, nacházejí stále větší uplatnění. Nejinak je tomu na poli péče o naše kulturní dědictví. V principu jednoduchá metoda umožňuje díky rozvoji technických prostředků provádění stále nových aplikací a může přinášet široké spektrum důležitých informací. Přístroje jsou uživatelsky „přátelské“ a relativně dostupné. To jsou jen další důvody k tomu, že se 3D skenování více uplatňuje i v restaurátorských oborech. Krátký příspěvek popisuje techniku 3D skenování z pohledu restaurátora a je zaměřený zejména na poznání jejích možností, ale nezapomíná na daná omezení, která jsou vždy rozhodující. Čas od času se objevují tendence k nekritickému prosazování určitých metod či prostředků. Také v oboru restaurování známe množství podobných případů a zdá se, že metoda 3D skenování má nejlepší předpoklady stát se další z nich.
Několik poznámek k současné praxi čištění kamenosochařských děl
Gláser, Petr
Předkládaný příspěvek se věnuje problematice čištění kamenosochařských děl. Čištění rozděluje podle dvou hlavních hledisek na technické a estetické a podrobněji se věnuje jejich rozdílným východiskům a cílům. Stručně hodnotí vývoj v oboru restaurování a nezapomíná uvést i společenské vlivy. Oproti tomu představuje nepříliš lichotivě podobu současné praxe při čištění památek. V další části pak předkládá přehled předpokladů pro provedení kvalitního restaurátorského zásahu (čištění) a zaměřuje se na důležité otázky, které je nutné zodpovědně řešit. Na závěr se ještě krátce pozastavuje nad pojmem objektivity.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.