National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
How to make a technical speech/presentation original and impressive.
Gilyazov, Danil ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Velké množství učitelských technik veřejného projevu vznikla již v době kdy se lidé naučili komunikovat, toto dělá dnešní prezentaci něčím víc než pouze projevem řeči. Lidé studující lungvistiku prokázali že effectivní prezentace by se měla skládat z několika aspektů, aby zapůsobila na obecenstvo a vyvolala pocit důležitosti. V této tézy bych rád identifikoval tyto aspekty a popsal jak obecenctvo příjímá každé slovo dané prezentace.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.