Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kompetence pedagoga a jeho úloha v procesu socializace osobnosti
Gerhardtová, Lada ; Novotná, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažej, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kompetencemi pedagoga v procesu socializace osobnosti žáků a studentů. Teoretická část práce zkoumá socializační procesy v různých vývojových fázích člověka a zároveň analyzuje možnosti ovlivnění socializace prostřednictvím vzdělávání a význam socializace z pohledu učitele. Část praktická analyzuje klíčové pedagogické dokumenty (školský zákon, Bílá kniha, rámcové vzdělávací programy, standardy ISSA a RWCT) a objasňuje, jak jsou vymezeny kompetence učitele vzhledem k socializaci žáků. Práce kritizuje terminologickou nejednotnost v pojetí kompetencí a neurčitost pedagogických dokumentů v pojetí a formulaci kompetencí. Možností řešení ovšem zůstávají tzv. standardy učitele. Práce rovněž předkládá hodnocení socializace na jednotlivých stupních vzdělávání (primární, sekundární, terciární).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.