National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Integrated Rescue System - Legislation, contents, equipment, actions
Geršl, Miroslav ; Rosická, Zdena (referee) ; Mika, Otakar Jiří (advisor)
Report about Integrated Rescue System and about its improvement
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje: Metodika vzorkování plavenin a říčních sedimentů
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina říčních sedimentů, přehled sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů v plaveninách a sedimentech, technické řešení odběru vzorků.
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje: Dokumentace ke struktuře databáze
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Popis struktury databáze, ve které budou data z monitorování průběžně shromažďována a dále zpracovávána. Databáze obsahuje popis jednotlivých odběrových bodů (souřadnice, lokalizace, typ vzorku, způsob odběru, vazba na analytické zpracování atd.)
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha ; Geršl, Milan
Projekt si kladl za cíl pomocí integrovaného využití sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, geochemie polutantů, charakteristiky sorpčních vlastností říčních sedimentů a suspendované hmoty sledovat změny v prostoru a čase na vybraných tocích. Prioritními sledovanými procesy byly uvolňování, transport a fixace polutantů pocházejících z těžby uhlí, uranových rud a ropy.
Environmental tracers (18O, 3H, CFCs, SF6) exploitation for study of mean residence time and flow pattern of dripping water and karst springs (Moravian Karst)
Bruthans, J. ; Zeman, Ondřej ; Jež, M. ; Himmel, J. ; Buzek, F. ; Melková, J. ; Oster, H. ; Geršl, M.
Mean residence time and flow pattern was studied in unsaturated zone of Ochoz Cave in southern part of Moravian Karst by means of 18O in the years 2001 to 2003. The results of study showed relatively long residence time in the unsaturated zone (about 50% komponent with residence time exceeding one year). The proportion components coming from different reservoirs were computed from two components (soil/epikarst; meltwater). The results clearly indicate, that more than 50% of water (nearly 100% in 2003) in dripping waters was derived from soil/epikarst water, which originate from (late) summer precipitations (heavy 18O content)! It means that infiltrating snowmelt water was expelling (by piston flow effect) the summer water from soil and/or epikarst. Water from snowmelt was then lost by evapotranspiration in summer time. If this effect is common in Langer period, it can change composition of d18O in dripping waters and hence also in dripstones precipitating from these waters.

See also: similar author names
3 Geršl, Milan
1 Geršl, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.