Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dětský vypravěč a jeho reflexe druhé světové války
Gatialová, Karolína ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Práce se zabývá dětským vypravěčem v souvislosti s kategorií nespolehlivosti. Hlavním cílem práce je poukázat na to, že dětského vypravěče nelze vnímat jako nespolehlivého, k čemuž je využito poznatků z kapitol, zabývajícími se konkrétními dětskými vypravěči v dílech Ladislava Fukse a Oty Pavla. Práce zdůrazňuje fakt, že je zde nespolehlivost pojímána jako záměrně klamavá vyprávěcí strategie. Dále práce sleduje, jak oba vypravěči reflektují události předválečné a válečné doby a jakým způsobem se s nimi vyrovnávají.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.