National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Program Teplice II: Sociologická studie
Gabal, Analysis and Consulting, Praha
Studie řeší otázku, zda existují společenské respektive sociologicky sledovatelné vlivy s přímým či nepřímým vlivem na zdravotní stav, které mohou zvyšovat zdravotní rizika specificky v okrese Teplice. Je zkoumán fenomén environmentálního stresu - reakce obyvatel na nepříznivý stav životního prostředí s jeho možnými nepříznivými důsledky pro zdravotní stav a nemocnost. Proběhlo zmapování populace okresu Teplice z hlediska složení, způsobu života a postojů ve srovnání s celkem populace ČR.
Program Teplice II
Gabal, Analysis and Consulting, Praha ; QM Service, Praha ; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha ; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Šrám, Radim
Závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí projekty: 1. Monitorování ovzduší - provádět komplexní a vybraná speciální měření znečištění ovzduší na území města a okresu Teplice a Prachatice pro vymezení zátěže a zdravotního stavu populace. 2. Genotoxicita ovzduší a výsledky reprodukce. Mutagenita, genotoxicita a embryotoxicita organických látek v aerosolu. Výsledky těhotenství. Imunita a zdraví dětí. Kvalita lidských spermií. Endokrinní disruptory - zhodnotit významnost expozice endokrinním disruptorům ve sledovaných oblastech, navrhnout studie, analyzující vliv endokrinních disruptorů na reprodukční funkce. 3. Úmrtnost - zjistit trendy v úmrtnosti mužů a žen okrese Teplice, posoudit podíl znečištěného ovzduší při chronické a akutní expozici. 4. Sociologické studie. 5. Hodnocení rizik - stanovit rizika vybraných toxických složek ovzduší pro zdravotní stav obyvatel Teplic a navrhnout možná řešení, jak je omezit. 6. Správná laboratorní praxe.
Program Teplice II
Gabal, Analysis and Consulting, Praha ; QM Service, Praha ; Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha ; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Šrám, Radim
Závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí projekty: 1. Monitorování ovzduší - provádět komplexní a vybraná speciální měření znečištění ovzduší na území města a okresu Teplice a Prachatice pro vymezení zátěže a zdravotního stavu populace. 2. Genotoxicita ovzduší a výsledky reprodukce. Mutagenita, genotoxicita a embryotoxicita organických látek v aerosolu. Výsledky těhotenství. Imunita a zdraví dětí. Kvalita lidských spermií. Endokrinní disruptory - zhodnotit významnost expozice endokrinním disruptorům ve sledovaných oblastech, navrhnout studie, analyzující vliv endokrinních disruptorů na reprodukční funkce. 3. Úmrtnost - zjistit trendy v úmrtnosti mužů a žen okrese Teplice, posoudit podíl znečištěného ovzduší při chronické a akutní expozici. 4. Sociologické studie. 5. Hodnocení rizik - stanovit rizika vybraných toxických složek ovzduší pro zdravotní stav obyvatel Teplic a navrhnout možná řešení, jak je omezit. 6. Správná laboratorní praxe.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.