Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pertraction Using Chiral Membranes for Racemic Mixture Separation.
Gaálová, Jana ; Stibor, Ivan ; Cuřínová, Petra ; Izák, Pavel
During pertration experiments we find out, that kinetics of the pertration significantly influence the enantiomer resolution what that facilitated transport is employed.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Laboratorní separace methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát).
Gaálová, Jana ; Vojtek, Lukáš ; Izák, Pavel
Práce se zabývá laboratorní separací methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát). Byly testovány 4 různé průmyslově vyráběné membrány. U všech kromě jedné separace probíhala více méně úspěšně. U PVA 4155-80/2871 separace probíhala s dobrými výsledky, ale velice pomalu, podmínkou, která by mohla zvýšit rychlost reakce by mohlo být zvýšení teploty. Nejlépe z membrán od společnosti Sulzer dělila PDMS 4155 -30/305 R, která separovala MeOH s vysokou účinností a také dostatečně rychle. Naprosto opačný efekt pak měla membrána PDMS 4060, která místo MeOH separovala Trimethylborát.
New Membranes with Immobilizing Chiral Selector for Racemic Micture Separation.
Gaálová, Jana ; Cuřínová, Petra ; Stibor, Ivan ; Izák, Pavel
Enantiomers exhibit identical properties in the achiral environment, however, they often differ in effectiveness, pharmacological activity and pharmacokinetic profile since the modules with which they interact in biological systems are also optically active [1,2]. Racemic immobilizing chiral selector is present. Five types of membranes with different amount of chiral selector were used. During the pertraction experiments the membranes were subsequently placed between the feed and receiving phase of the pertraction cell. During pertraction experiments we find out, that kinetics of the pertraction significantly influence the enantiomer resolution what indicated that facilitated transport is employed; while enantioselective sorption activity of the membranes reached up to 100%.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Separation of Trimethyl Borate from Azeotrope Mixture by Pervaporation.
Izák, Pavel ; Lasnier, S. ; Vojtek, L. ; Tadic, T. ; Gaálová, Jana
The main conclusion of the study deals with the fact that PDMS membranes favourably removes the methanol while PVA membranes are able to transport preferentially\nTrimethyl borate under the same experimental conditions.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Total Oxidation of Ethanol over Au/Ce0.5Zr0.5O2 Catalysts.
Topka, Pavel ; Kaluža, Luděk ; Gaálová, Jana
The aim of this work was to investigate in a detail the effect of Au loading on the catalytic performance of ceria-zirconia supported catalysts in the total oxidation of ethanol.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aktivita směsných oxidů přechodných kovů nanesených na nosič Al2O3/Al při úplné oxidaci VOC
Jirátová, Květa ; Kovanda, F. ; Klempa, Jan ; Ludvíková, Jana ; Krúpa, L. ; Gaálová, Jana
MII-(Mn)-Al a MII-Cu-(Mn)-Al LDH prekurzory (MII = Ni a/nebo Co) byly naneseny na Al2O3/Al v průběhu hydrothermální reakce ve vodném roztoku obsahujícím divalentní kationy. Získané filmy LDH tvořily tenké krystaly orientované kolmo mna nosič; jejich morfologie se po kalcinaci nezměnila. Nanesené směsné oxidy obsahující vykázaly redukční píky při nejnižších teplotách a z toho důvodu katalyzátoru obsahující měď , zejména Ni-Cu-(Mn)Al katalyzátor byl nejaktivnější při úplné oxidaci ethanolu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.