National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Science on the Web: Popular Science Videos on YouTube
Friedrichová, Veronika ; Švelch, Jaroslav (advisor) ; Soukup, Martin (referee)
Tato diplomová práce se zabývá nejúspěšnějších populárně naučných kanálů kanály češtině angličtině Jejím cílem je popsat vybraná videa z obsahových, slovních, neverbálních i technologických prvků a určit ty , které jsou charakteristické pro online video. Bude nás zajímat i to, které prvky poutají pozornost uživatelů, vyvolávají emoce a pomáhají udržet jejich zájem. Teoretický rámec nám poskytnou dvě existující studie na téma populárně naučných videí na YouTube (Welbourne a Grant; obou případech se jedná o analýzu audiovizuálních obsahů prostřednictvím kvantitativních metod. Cílem této práce bude audiovizuální obsahů uživatelské komentáře a využít kombinace kvalitativních a kvantitativních metod - obojí by mohlo poskytnout nové poznatky o tomto relativně novém fenoménu. Z metodologie vychází výzkum videí z kvalitativní obsahové analýzy využívající principů obrazové a sémiotické analýzy. Komentáře byly analyzovány spíše kvantitativními metodami. V závěrečných kapitolách jsou výsledky výzkumu a dochází k jejich zasazení do širšího shrnutí inovací, kterými se internetové video a jeho konzumace liší od neinternetových médií Součástí je i krátká úvaha o budoucnosti popularizované vědy na
Commented translation:Introduction: The Vampire in Folklore, The Influence of Christianity, Other Influences. (In James B.Twitchell: The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature. Durham:Duke University Press,1981)
Friedrichová, Veronika ; Šťastná, Zuzana (advisor) ; Ott, Libor (referee)
The aim of this bachelor thesis is to translate a part of the first chapter from James Twitchell's The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature (subchapters The Vampire in Folklore, The Influence of Christianity and Other Influences) published in Durham in 1981, and to describe the whole process. The thesis includes three parts: the translation of the source text, the commentary and attachments, which include the source text, a questionnaire used to assess specialized knowledge of recipients, and a chart summarizing its results. The commentary includes four parts. The first one contains a source text analysis. The second one describes the communication situation of the translation and the method of translation. Particular problems that arose during the translation are solved in the third part. The last part describes necessary shifts that occurred in the translation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.