Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice
Mrnka, Libor ; Frantík, Tomáš ; Schmidt, Christoph Stephan ; Lovecká, P.
V důsledku inokulace rostlin ozdobnice směsí endofytních mikroorganismů došlo ke zlepšení přežívání a zvýšení výnosů nadzemní biomasy, které se na různých stanovištích pohybovalo mezi 20-90% proti kontrole. S ohledem na klíčovou roli rhizomů pro přezimování ozdobnice považujeme za významné, že houbové inokulum vedle nadzemní biomasy signifikantně zvýšilo produkci rhizomů a stejný, byť nesignifikantní trend vykázalo bakteriální inokulum. To také výrazně zvýšilo procento přežívajících rostlin na jedné z experimentálních ploch. Protože cena produkce obou inokul je ekonomicky přijatelná a nezvyšuje výrazně náklady na zakládání porostu, předkládáme tuto metodiku potenciálním pěstitelům a producentům in vitro sazenic s nadějí, že najde brzy své uplatnění v ČR i za jejími hranicemi.
Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu
Vlasáková, Blanka ; Albrechtová, Jana ; Bartoš, M. ; Frantík, Tomáš ; Horna, A. ; Koblihová, Helena ; Kotyza, P. ; Kovářová, Marcela ; Látr, A. ; Nývltová, Z. ; Pilařová, M. ; Vazačová, Kristýna ; Vosátka, Miroslav
Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis využití přírodních stimulantů.
Studium a ochrana dřevin: Dřeviny v krajinářských programech
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Tichý, Pavel ; Petruš, Josef ; Matula, Svatopluk ; Koželuhová, Kamila ; Frantík, Tomáš ; Weber, Martin ; Skaloš, Jan ; Petříček, Václav ; Hrubá, Tereza ; Hošek, Michael ; Hofmeistrová, Hana ; Dostálek, Jiří
Cílem úkolu je shrnout informace o našich domácích dřevinách, které jsou využitelné k výsadbám v rámci krajinářských programů. Přehled biologických charakteristik našich domácích dřevin. Výběr domácích druhů dřevin pro výsadbu v zemědělské krajině. Oblasti zdrojů a využití výsadbového materiálu našich domácích dřevin. Podpora realizace modelových výsadeb dřevin ve vybraných částech lokálního biokoridoru ÚSES Valová. Monitoring výsadeb dřevin a péče o ně z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Studium a ochrana dřevin: Dřeviny v krajinářských programech
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Tichý, Pavel ; Petruš, Josef ; Možný, Martin ; Koželuhová, Kamila ; Frantík, Tomáš ; Weber, Martin ; Petříček, Václav ; Kohlík, Václav ; Hošek, Michael ; Dostálek, Jiří
Cílem úkolu bylo vytvořit podklad k výběru a použití našich domácích dřevin, které jsou využitelné k výsadbám v rámci krajinářských programů. Byl vytvořen počítačový program ke stanovení druhové skladby domácích dřevin pro výsadby v zemědělské krajině. Byl vytvořen přehled biologických charakteristik našich domácích dřevin využitelných pro výsadby v rámci krajinářských programů. Byl zpracován materiál týkající se reprodukce a regulace přenosu výchozího pěstitelského materiálu. byly vyhodnoceny výsledky sledování modelových výsadeb dřevin. Byl vyhodnocen průzkum reprezentativního souboru výsadeb dřevin.
Pylový monitoring Šumavy 1996 - 2006. Pollen monitoring of the Bohemian Forest in the years 1996 - 2006
Svitavská-Svobodová, Helena ; Frantík, Tomáš ; Wild, Jan ; Melichar, V.
Cílem dlouhodobého výzkumu pylového monitoringu je stanovit dolet pylových zrn z nižších nebo vzdálenějších poloh, a zjistit tak zastoupení lokální, regionální anebo extra-regionální vegetace. Zjišťuje se kvantativní obsah opadu rostlinného pylu dřevin a bylin za období jednoho roku čili pylový influx/ Pollen Accumulation Rate. Celkém 19 pylových pastí je na Šumavě rozestavěno ve třech vybraných výškových transektech (1)Trojmezenská hornatina a Vltavský luh, (2) na Modravě a na Kvilských pláních a (3) v Královském hvozdu a na Hartmanicku. Vybraná území odpovídají oblastem, z nichž se mohl usazovat pyl na řašeliništích (cathment area), s již známou vegetační paleorekonstrukcí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.