Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Frankl, Jiří ; Kloiber, Michal
Zpráva obsahuje zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34) v souvislosti s plánovanou obnovou budovy.
Určení pozic dutých prostorů ve zdivu tympanonu severozápadního průčelí budovy Národního muzea
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Frankl, Jiří
Nedestruktivní průzkum vnitřního cihelného zdiva tympanonu byl proveden pomocí georadaru (zemní radar, GPR). Na základě vyhodnocených signálů byla určena geometrie a pozice dutin ve zdivu.
Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Frankl, Jiří ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav
Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly původně náležející k usedlosti čp. 97 v obci Čistá u Litomyšle. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která obsahovala požadavek na diagnostiku vybraných dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a také jejich trasologickou analýzu. Získané poznatky mohou přispět ke kvalifikovanému posouzení a návrhu šetrného transferu unikátní roubené stavby.
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic; certifikovaná metodika
Juliš, Karel ; Valach, Jaroslav ; Frankl, Jiří ; Štefcová, Petra ; Pech, Michal ; Kotyk, Michael
Metodika představuje návodný postup pro sledování a automatizované hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic. V práci je popsána jak vlastní metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Celý systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic
Juliš, Karel ; Valach, Jaroslav ; Frankl, Jiří ; Štefcová, P. ; Pech, M. ; Kotyk, M.
Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Methodology and tolls of protection and preservation of cultural heritage at risk from flooding
Nedvědová, Klára ; Frankl, Jiří ; Fošumpaur, P.
Konsorciální projekt "Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi" byl řešen v letech 2011 až 2015 v rámci programu "Aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)" podporovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl zaměřen na zvýšení ochrany objektů kulturního dědictví před povodněmi vytvářením nových nástrojů (metodik, softwarových aplikací, specializovaných map), které budou respektovat jednotlivá specifika těchto objektů při odhadu rizika poškození, plánování a tvorbě PPO i řešení popovodňových stavů a následných sanačních prací. Příspěvek prezentuje některé z dosažených výsledků projektu - metodiku "Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi", metodiku ochrany kulturního dědictví a území s kulturně historickými hodnotami před povodněmi, softwarovou aplikaci "Adresný katalog ohrožení památek povodněmi" a metodiku pro tvorbu krizových plánů v případě živelných katastrof.
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef ; van Halem, Eveline ; Hauková, Petra ; Frankeová, Dita ; Frankl, Jiří ; Tomanová, Olga ; Panáček, Michal
Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu historického objektu je vyžadována malta vyrobená za použití tradičních technologií. Metodika obsahuje přehled o okolnostech využití tradičních technologií, které se uplatní při návrhu a výběru vápenného pojiva a jeho zpracování. Upřesňuje zásadní postupy a principy, jež určují vybrané tradiční technologie výroby a zpracování vápna, a doporučuje konkrétní postupy při výrobě vápna, hašení za mokra, hašení na prach a hašení s pískem. Vychází ze známých postupů a znalostí publikovaných v odborné literatuře, které byly během projektu Calcarius teoreticky i prakticky ověřeny a zpřesněny. Metodika je určena zejména architektům, stavebním projektantům, památkovým pracovníkům, technologům a restaurátorům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi
Nedvědová, Klára ; Frankl, Jiří ; Balík, L. ; Šimůnek, O. ; Herbstová, Vladislava ; Kopecká, I. ; Pergl, R. ; Drdácký, Tomáš
Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci zranitelnosti objektu při povodních. Ucelený a kvalitní popis těchto skutečností a vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození způsobených po povodni.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu věže sv. Ducha v Telči
Bláha, Jiří ; Kloiber, Michal ; Frankl, Jiří ; Buzek, Jaroslav
Předmětem výzkumné zprávy bylo posouzení stavu a identifikace rozsahu dřevokazného poškození krovu věže sv. Ducha v Telči se zaměřením na lokalizaci kritických míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci napadení dřeva houbami (mykologie) a hmyzem (entomologie), včetně zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace stávajícího stavu krovu. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace zakresleny prvky navržené ke konstrukční sanaci. Zpráva je založena především na přímém a zprostředkovaném (endoskopickém) vizuálním pozorování doplněném o měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání.
Diagnostika poruch kladí na severním rizalitu Národního divadla v Praze
Drdácký, Miloš ; Frankl, Jiří ; Valach, Jaroslav ; Válek, Jan ; Beran, Pavel
Zpráva o průzkumu a zkouškách, které měly popsat a zhodnotit stav pískovcového kladí na konstrukci loggie severního vstupního rizalitu budovy Národního divadla v Praze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.