Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů fotbalu
Stehlík, Jiří ; Frýbort, Pavel (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Efekty aplikace stélek ve sportovní obuvi na aerobní kapacitu hráčů fotbalu. Cíle: Zjistit efekty aplikace stélek Bootmatetsi na aerobní výkonnost hráčů fotbalu. Metody: Výzkumný soubor zahrnoval hráče fotbalu (mladší dorost) v kategorii U16 (n=19). Pro ověření intervenčního účinku stélek Bootmatetsi byl použit Yo-Yo intermitentní zotavovací test Level 1. Pro subjektivní vnímání tělesné zátěže v průběhu pretestu a posttestu byla použita patnáctistupňová Borgova škála 6 - 20. Pro hodnocení pohodlnosti stélek Bootmatetsi byla použita pětibodová Likertova škála. Data byla zpracována pomocí Microsoft Office Excel 2010. Výsledky: Aplikace stélek Bootmatetsi do fotbalové obuvi zajistila významné zlepšení aerobního výkonu v porovnání se stélkami od originálního výrobce (d=1,1). Výkon se průměrně zlepšil o 24%, tzn. průměrné zvýšení VO2max o 2,43 ml.min-1.kg-1. Současně byly stélky Bootmatetsi hodnoceny výzkumným souborem jako pohodlné. Klíčová slova: stélky, Bootmatetsi, aerobní kapacita, VO2max
Hodnocení intenzity pohybového zatížení pomocí srdeční frekvence v různých typech průpravných her u hráčů fotbalu.
Ivasko, Aleš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení intenzity pohybového zatížení pomocí srdeční frekvence v různých typech průpravných her u hráčů fotbalu. Cíle: Zjistit intenzitu pohybového zatížení v odlišných formách průpravných her v rámci herního tréninku u profesionálních hráčů fotbalu. Současně je cílem práce zjištění možných rozdílů v intenzitě pohybového zatížení v odlišných formách průpravných her s ohledem na odlišnou hráčskou funkci. Metody: Sporttester "Polar RS800" byl použit k hodnocení intenzity srdeční frekvence během průpravných her v tréninkové jednotce. Výzkumný soubor tvořili profesionální hráči fotbalu (N = 8) 2. nejvyšší seniorské soutěže. Výsledky: Z hlediska pohybového zatížení byl shledán věcně významný rozdíl mezi středními záložníky a obránci v době strávené nad anaerobním prahem. U středních záložníků a krajních hráčů byly shledány nevýznamné až středně významné rozdíly v době strávené nad anaerobním prahem během průpravných her. Podobné to je u středních záložníků a útočníků, kde byli shledány také nevýznamné až středně významné rozdíly v době strávené nad anaerobním prahem během průpravných her. Klíčová slova: Fotbal, pohybové zatížení, srdeční frekvence, průpravné hry, hráčské funkce.
Komparace vybraných parametrů herního výkonu v modifikovaných formách fotbalu
Presl, Aleš ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Bibliografická identifikace PRESL, Aleš: Komparace vybraných parametrů herního výkonu v modifikovaných formách fotbalu. [Diplomová práce]. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Katedra sportovních her. Vedoucí práce: Phdr. Mário Buzek, CSc. Praha: FTVS UK, 2015. Abstrakt Název: Komparace vybraných parametrů herního výkonu v modifikovaných formách fotbalu Cíle: Cílem práce je porovnání herních parametrů v zápase a jejich podrobná analýza Metody: V práci jsem pro získání dat použil metodu nepřímého pozorování vybraných herních výkonů, které jsem použil z videozáznamu. Jednotlivé parametry jsem analyzoval do záznamových archů. Data jsem statisticky vyhodnotil Výsledky: Zjistili jsme četnost vybraných herních parametrů. Přihrávky, zpracování, výběr míče. Výsledky ukazují jaký druh herního parametru je v utkání nejčastěji používán Klíčová slova: modifikované formy, herní výkon, zpracování, přihrávání, výběr místa, individuální herní činnosti
Metodika práce s mládeží v klubu 1. FC Viktorie Přerov kategorie U 10 - U 13
Mrázek, Ondřej ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název: Metodika práce s mládeží v klubu 1. FC Viktorie Přero kategorie U10 -U13 Cíl práce: Cílem práce je sepsat metodiku a organizaci práce v klubu 1. FC Viktorie Přerov o.s., která bude pro jednotlivé trenéry určitým mustrem, podle něhož budeme pokračovat ve výchově jednotlivých hráčů v kategoriích U10 až U13. Porovnat historii, současnost a budoucnost, jenž se bude držet již dříve zmíněné metodiky a organizace práce s mládeží. Získané informace z klubů Ajax Amsterdam, Dukla Praha a 1. FC Viktorie Přerov porovnáme a ze všech institucí vybereme to nejlepší pro podmínky našeho středně velkého klubu. Metody: Analýza dobové literatury, Analýza současné literatury na dané téma, Analýza potřeb klubu Výsledky: Výsledkem práce bude sepsaná koncepce pro kategorie U10 až U13 na základě historických podkladů z klubu 1. FC Viktorie Přerov a současných metod v klubech FK Dukla Praha a Ajax Amsterdam. Tato koncepce bude ctít aktuální stav bádání na tohle téma a potřeby našeho klubu. Klíčová slova: Koncepce, metodika, výchova mládeže, kategorie, tréninkový proces, organizace práce
Analýza Individuální herní činnosti jednotlivce u mladších žáků
Frolík, Lukáš ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název: Analýza individuální herní činnosti jednotlivce u mladších žáků Cíl práce: Cílem této práce je zjistit technickou úroveň mladších žáku AC Sparta Praha a SK Slavie Praha proti Bohemians 1905. Jedná se konkrétně o procentuální úspěšnost zpracování míče, přihrávky a střelby. Dále co mě bude zajímat je chybovost výše uvedených dovedností. Metody: Metodu, kterou jsem použil pro zpracování práce se nazývá nepřímé pozorování z dříve pořízené video nahrávky. Data byla zpracovaná zejména kvantitativní metodou pomocí tabulek a grafů. Výsledky: Pomocí výsledků jsme zjistili, že dovednost, která patří mezi nejtěžší dle literatury a to zpracování míče měla nejvyšší úspěšnost ze všech sledovaných. Dále co jsem zjistil je, že hráči hrají více pod tlakem než bez tlaku na hráče. Klíčová slova: Fotbal, přihrávka, zpracování, střela,
Efekty vysoce intenzivního intervalového tréninku na aerobní a anaerobní výkonnost hráčů fotbalu ve věkové kategorii 14 a 15 let
Šonský, Dominik ; Frýbort, Pavel (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Efekty vysoce intenzivního intervalového tréninku na aerobní a anaerobní výkonnost hráčů fotbalu ve věkové kategorii 14 a 15 let Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit efekt 7týdenního tréninkového programu HIIT na aerobní a anaerobní výkonnost hráčů fotbalu ve věkové kategorii U-14 a U-15 Metody: Vysoce intenzivní intervalový trénink Výsledky: Po absolvování 7týdenního tréninkového programu HIIT došlo u absolventů programu ke zvýšení aerobní výkonnosti v průměru o 3,2 ml.min-1 .kg-1 , což je poměrně značný nárůst oproti EX2 podstupující běžný tréninkový program. Ve skoku do dálky vyjadřující anaerobní výkonnost se tito hráči zlepšili v průměru o 8,3 cm, ve druhé skupině EX2 se průměrně zvýšily hodnoty o 6,4 cm Klíčová slova: fotbal, vysoce intenzivní intervalový trénink, aerobní výkonnost, anaerobní výkonnost, kategorie U-15
Výkon v taktickém rozhodování v závislosti na velikosti pohybového zatížení v utkání
Navara, Ondřej ; Frýbort, Pavel (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Výkon v taktickém rozhodování v závislosti na velikosti pohybového zatížení v utkání. Cíl práce: Zjištění vztahu mezi velikostí pohybového zatížení a správnosti pohybové odpovědi. Metody: Sledování. Výsledky: Čím větší pohybová zátěž, tím menší správnost pohybové odpovědi. Klíčová slova: Taktické rozhodování, fotbal, pohybové zatížení.
Úspěšnost vybraných herních činností v utkání u hráčské funkce - útočník ve fotbale s ohledem na rozdílnou výkonnostní soutěž
Kučaba, Michael ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název práce: Úspěšnost vybraných herních činností v utkání u hráčské funkce - útočník ve fotbale s ohledem na rozdílnou výkonnostní soutěž. Cíl práce: Zjištění četnosti a úspěšnosti vybraných individuálních herních činností útočného charakteru u hráčské funkce útočník ve fotbalu s ohledem na rozdílnou výkonnostní úroveň soutěže. Metody řešení: Pro analýzu byla zvolena metoda nepřímého pozorování pomocí videozáznamu. Analyzovány byly vybrané zápasy z 2. a 3. nejvyšší české fotbalové soutěže. Výsledky práce: Vyšší úspěšnost v herních činnostech "přihrávka" a "převzetí míče útočníka" jsme zaznamenali u hráčů v 2. nejvyšší soutěži v porovnání s hráči ve 3. nejvyšší soutěži. Naopak v herní činnosti "držení míče" a v "počtu doteků" byli jednoznačně aktivnější hráči Benešova. Zřejmě největší rozdíl jsme zaznamenali v herní činnosti "hlavičkové souboje", ve prospěch hráče z 2. ligy. Velmi nízký počet jsme zaznamenali v herní činnosti "obcházení soupeře" a to v obou soutěžích. Klíčová slova: Fotbal, útočník, individuální herní výkon, herní činnosti jednotlivce, procentuální úspěšnost, četnost, nepřímá metoda pozorování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.