Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Model původní rodiny jako určující faktor pro zahájení partnerského vztahu v populaci dospívajících
Follerová, Noemi ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kučerová, Andrea (oponent)
Model původní rodiny má zásadní vliv na vývoj osobnosti a psychosexuální role jedince. Tyto formy předávání v podobě nápodoby se objevují již na počátku života dítěte. Dítě se rodí do prostředí, jehož podobu utváří stejným dílem matka i otec. Jejich partnerský vztah jako primární mezilidská zkušenost, udává podobu prvních let života a formuje dětské očekávání od interpersonálních vztahů. Zjištění z této oblasti ukazují, že v mnohých rysech se neumíme chovat jiným způsobem, než jak nás to učili rodiče. Ztotožnění s jejich rolí je pro nás nejsnazší, zvláště pokud jsou pro nás postavy rodičů imponující a jejich vzájemný vztah je nám pozitivním vzorem. Na vnímaní postav rodičů má přímý vliv výchovný styl a jejich emoční angažovanost. Rodič opačného pohlaví je dítěti předobrazem, který je určujícím pro volbu partnera pro život. První partnerské vztahy vznikají v období dospívání. Výzkumy v této oblasti jsou spíše výjimkou, což může být způsobeno proměnlivým charakterem vztahů v dospívání. Některé studie však ukazují, že pohled dospívajících na partnerský vztah nese charakteristiky, které od vztahu očekávají i dospělí. Ukazuje se také, že tento pohled je ovlivněn tím, jak dospívající vnímá partnerský vztah svých vlastních rodičů. Předložený návrh studie ověří závěry výzkumu Šípové, který se zabýval...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.