Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Computational methods in single molecule localization microscopy
Ovesný, Martin ; Hagen, Guy Michael (vedoucí práce) ; Plášek, Jaromír (oponent) ; Fliegel, Karel (oponent)
Výpočetní metody v jednomolekulové lokalizační mikroskopii Abstrakt Fluorescenční mikroskopie je jedním z hlavních nástrojů biomedicínského výzkumu díky tomu, že se jedná o neinvazivní nedestruktivní a vysoce specifickou zobrazovací metodu. Bohužel optický mikroskop je difrakčně limitovaný systém, což znamená, že nejvyšší dosažitelné rozlišení je přibližně 250 nm laterálně a 500 nm axiálně. Jelikož většina buněčných struktur, o které se výzkumníci zajímají, je menší, zvýšení rozlišovací schopnosti je velice důležité. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod, které umožňují zobrazování za hranicí difrakce. Jednou z nich je jednomolekulová lokalizační mikroskopie, která dokáže rozlišit detaily až do 5nm. Tato metoda je však velmi výpočetně náročná. Vývoj metod pro zobrazování a analýzu dat z jednomolekulové lokalizační mikroskopie je předmětem této práce. V lokalizační mikroskopii je obraz se superrozlišením zrekonstruován z dlouhé sekvence kon- venčních obrázků jednotlivých řídce distribuovaných fotoaktivovaných molekul. Ty jsou systematicky lokalizovány se subdifrakční přesností. V této práci jsme navrhli, implementovali a experimen- tálně ověřili sadu metod pro automatické zpracování, analýzu a vizualizaci dat pořízených jed- nomolekulovou lokalizační mikroskopií....
Issues of Colour Management in contemporary Motion Picture Creation
Stock, Helga ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; FLIEGEL, Karel (oponent)
The objectives of this thesis is to contemplate the complex process of colour reproduction in motion picture production from a cinematographer´s point of view, and to clarify the importance of colour in the context of cinematography by establishing cinematography as an art form.
Subjektivní testy kvality videa pro Ultra HDTV videosekvence
Stavěl, Marek ; Fliegel, Karel (oponent) ; Kufa, Jan (vedoucí práce)
V této semestrální práci jsou popsány možnosti zdrojového kódování videa. Vlastnosti videí a jejich doporučené úpravy pro test. Práce popisuje subjektivní metody hodnocení kvality a jejich rozdělení na metriky s referencí a bez reference. Je zde specifikován návrh videí pro test porovnání daných metrik. Dále je popsáno zakódování a nastavení vlastností videosekvencí pro hodnocení kvality obrazu. Je popsána zobrazovací soustava a vytvořen quazi-crowdsorcingový systém sběru dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.